Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

Kontaktai:

K. Donelaičio g. 52-502, LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 836
El. paštas: ik@hmf.vdu.lt
Facebook: VDU istorijos katedra

Katedros vedėja:

Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
Mokslinių tyrinėjimų kryptys: LDK bažnyčios istorija, mentaliteto istorija.
Gyvenimo aprašymas
K. Donelaičio g. 52-502, LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 836
El. paštas: v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt

Referentė:

Vitalija Kasperavičiūtė
K. Donelaičio g. 52-502, LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 836
El. paštas: v.kasperaviciute@hmf.vdu.lt

Dėstytojai:

Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
Mokslinių tyrinėjimų kryptys: Lietuvos XIX a. kultūros istorija, Lietuvos istoriografija, Lietuvių išeivijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: e.aleksandravicius@hmf.vdu.lt

Prof. dr. Jūratė Kiaupienė
Mokslinių tyrinėjimų kryptys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, šaltinotyra, istoriografija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: j.kiaupiene@hmf.vdu.lt, jurate.kiaupiene@gmail.com

Prof. dr. Jonas Vaičenonis
Mokslinių tyrimų kryptys: 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės ir diplomatijos istorija; tautinės mažumos kariuomenėje; uniformologija ir ginklų istorija; kariuomenės viešasis gyvenimas; kariniai ritualai; atskirų kariuomenės dalinių istorija; karo belaisviais; Lietuvos šaulių sąjungos istorija; 1918 – 1940 m. laikotarpio Kauno miesto istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: j.vaicenonis@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Vytenis Almonaitis
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos valstybės istorija XIV – XV a., Vokiečių ordino pilys Lietuvoje, Lietuvos istorinė geografija XIII – XVI a.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: v.almonaitis@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Liudas Glemža
Mokslinių tyrinėjimų kryptys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, miestų, Vilniaus pilies istorija, Rusijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: l.glemza@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Pranas Janauskas
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos–Lenkijos santykiai tarpukario metais, lenkų tautinė mažuma Lietuvos Respublikoje.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: p.janauskas@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos ir Vakarų Europos kraštų bendravimo istorija nuo seniausių laikų iki dabar; Vidurio Rytų Europos kraštų istorija ir dabartis.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: r.kamuntavicius@hmf.vdu.lt, rustisk@icloud.com

Dr. lekt. Laima Bucevičiūtė
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų istorija, istorinė geografija, istorinė kartografija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: l.buceviciute@hmf.vdu.lt

Dr. lekt. Vitalija Kasperavičiūtė
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos emigracijos istorija, migracijos politikos istorija, Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: v.kasperaviciute@hmf.vdu.lt

Dr. lekt. Modestas Kuodys
Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos Respublikos (1918 – 1940 m.) politinė ir socialinė raida, Lietuvos kariuomenės istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: m.kuodys@hmf.vdu.lt

Dr. lekt. Marius Sirutavičius
Mokslinių tyrimų kryptys: Istorijos metodologija, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų kultūros istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų LDK diplomatijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: m.sirutavicius@hmf.vdu.lt

Dr. lekt. Linas Venclauskas
Mokslinių tyrimų kryptys: Moderniojo antisemitizmo apraiškos Lietuvos visuomenėje, stereotipizacija ir stigmatizacija etniniu, kultūriniu, religiniu ir kt. pagrindais, periodikos ir jos poveikio bei formuojamų nuostatų tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų), tolerancijos, ksenofobijos, neapykantos ir indiferencijos fenomenai Lietuvoje, holokausto Lietuvoje istorija: neapykantos skatinimas ir žydų gelbėjimas.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: l.venclauskas@hmf.vdu.lt

Asistentas Tadas Rutkauskas
Mokslinių tyrimų kryptys: egiptologija, asirologija, senovės istorija, archeologija.
Gyvenimo aprašymas
El. paštas: t.rutkauskas@hmf.vdu.lt

Doktorantai:

Julija Liaudanskaitė
Darbo tema: Lietuvos teisinės kultūros raida XIX a. I pusėje.
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
El. paštas: juljieta@gmail.com

Mantas Simanavičius
Darbo tema: Pilietinė visuomenė Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.).
Vadovas: prof. dr. Jonas Vaičenonis
El. paštas: m.simanavicius@hm.vdu.lt

Violeta Pansevič
Darbo tema: Lietuvos miestiečių išsimokslinimas XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a.
Vadovas: prof. dr. Zigmuntas Kiaupa
El. paštas: violeta.pansevic@leu.lt

Marius Pečiulis
Darbo tema: Lietuviai kariai Antrojo pasaulinio karo metu tarnavę Vakarų demokratinių valstybių kariuomenėje.
Vadovas: prof. dr. Jonas Vaičenonis, konsultantas prof. dr. Bronius Makauskas
El. paštas: marius.peciulis@gmail.com

Inga Puidokienė
Darbo tema: Lietuvių ir Lietuvos vokiečių santykiai evangelikų – liuteronų bažnyčioje XX amžiuje.
Vadovas: prof. dr. Šarūnas Liekis
El. paštas: i.puidokiene@hmf.vdu.lt

Irma Karnusevičienė

Darbo tema: Vilniaus vyskupija Vyskupo Mykolo Jono Zienkovičiaus laikais (1730–1762).
Vadovė: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
El. paštas: karnuseviciene@gmail.com

Laima Venclauskienė
Darbo tema: Kolektyvinė atmintis Sąjūdžio laikotarpiu
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
El. paštas: l.venclauskiene@hmf.vdu.lt

Domas Boguševičius
Darbo tema: Mokslo žinių sklaidos XVIII a. antrosios pusės Lietuvoje ypatybės Apšvietos kultūrinės epochos kontekste.
Vadovas: prof. dr. Zigmuntas Kiaupa
El. paštas: d.bogusevicius@hmf.vdu.lt

Laurynas Šedvydis
Darbo tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos rengimas viešajam valstybės gyvenimui XVI a. viduryje – XVII a. pabaigoje.
Vadovė: prof. dr. Jūratė Kiaupienė
El. paštas: l.sedvydis@hmf.vdu.lt

Brigita Tranavičiūtė
Darbo tema: Verslumo ir versliškos visuomenės formavimasis bei transformacijos Lietuvoje XX amžiaus 7–9 dešimtmečiuose.
Vadovas: prof. dr. Vygantas Vareikis
El. paštas: b.tranaviciute@hmf.vdu.lt

Mindaugas Balkus
Darbo tema: Sociokultūrinis Kauno miesto lietuvėjimas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.).
Vadovas: prof. dr. Jonas Vaičenonis
El. paštas: m.balkus@hmf.vdu.lt

Mindaugas Nefas
Darbo tema: Lietuvos šaulių sąjungos ideologija ir jos raiška Lietuvos visuomenėje 1924–1939 m.
Vadovas: prof. dr. Jonas Vaičenonis
El. paštas: mindaugas.nefas@gmail.com

Antoni Kazimierz Urmański
Darbo tema: Zaberezinskių giminė XV–XVI a. LDK politinio elito gretose: istorija ir atmintis.
Vadovė: prof. dr. Jūratė Kiaupienė
El. paštas: a-k.urmanskis@hmf.vdu.lt

Sigita Žemaitytė
Darbo tema: Lietuvos žydų migracija ir migracinės patirtys 1918–1990 m.
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
El. paštas: s.zemaityte@hmf.vdu.lt

Ugnė Marija Andrijauskaitė
Darbo tema: Organizuotas darbo judėjimas Lietuvoje XX a. pirmame – ketvirtame dešimtmetyje
Vadovas: dr. Rimantas Miknys
El. paštas: u-m.andrijauskaite@hmf.vdu.lt

Ina Vaisiūnaitė
Darbo tema: Amerikos lietuvių bendruomenės audio-vizualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
El. paštas: i.vaisiunaite@hmf.vdu.lt

Vika Veličkaitė
Darbo tema: LDK didiko pasaulėvaizdis baroko ir Apšvietos vertybių sankirtos laikotarpiu: M. K. Radvila “Žuvelė” (1702–1762).
Vadovas: doc. dr. Liudas Glemža
El. paštas: v.velickaite@hmf.vdu.lt

Egidijus Balandis
Darbo tema: Sportas lietuvių išeivijos socialiniame audinyje XX a. per. – 1990 metais.
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
El. paštas: e.balandis@hmf.vdu.lt

Kristina Petrauskė
Darbo tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė kultūra XVII a. 7-ajame – XVIII a. 4-ajame dešimtmečiuose.
Vadovė: prof. dr. Jūratė Kiaupienė
El. paštas: k.petrauske@hmf.vdu.lt

Simonas Jazavita
Darbo tema: Kazio Škirpos veiklos ir idėjų analizė XX a. individo pasirinkimo kontekste.
Vadovas: doc. dr. Giedrius Janauskas
El. paštas: s.jazavita@hmf.vdu.lt

Lina Kasparaitė-Balaišė
Darbo tema: Lietuvos ginkluotų pajėgų kovinis rengimas: sistema ir kontingentas 1924–1940 m.
Vadovas: prof. dr. Jonas Vaičenonis
El. paštas: l.kasparaite-balaise@hmf.vdu.lt

Gediminas Kasparavičius
Darbo tema: Pramoninių kapitalistų socialinės grupės sandara ir raida Lietuvoje XIX a. II pusėje – XX a. pr.
Vadovas: doc. dr. Saulius Pivoras
El. paštas: g.kasparavicius@hmf.vdu.lt