Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

  • Adresas K. Donelaičio g. 52-502, LT-44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 836
  • El. paštas ik@hmf.vdu.lt
  • Facebook VDU istorijos katedra 

Kamuntaviciene

Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrimų sritys: LDK bažnyčios istorija; mentaliteto istorija.
Gyvenimo aprašymas
v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt

Vitalija

Vitalija Kasperavičiūtė

Referentė


v.kasperaviciute@hmf.vdu.lt

Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos XIX a. kultūros istorija; Lietuvos istoriografija; Lietuvių išeivijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
e.aleksandravicius@hmf.vdu.lt

Kiaupiene

Prof. dr. Jūratė Kiaupienė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija; šaltinotyra; istoriografija.
Gyvenimo aprašymas
j.kiaupiene@hmf.vdu.lt

Vaicenonis1

Prof. dr. Jonas Vaičenonis


Mokslinių tyrimų sritys: 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės ir diplomatijos istorija; tautinės mažumos kariuomenėje; uniformologija ir ginklų istorija; kariuomenės viešasis gyvenimas; kariniai ritualai; atskirų kariuomenės dalinių istorija; karo belaisviais; Lietuvos šaulių sąjungos istorija; 1918 – 1940 m. laikotarpio Kauno miesto istorija.
Gyvenimo aprašymas
j.vaicenonis@hmf.vdu.lt

Almonaitis

Doc. dr. Vytenis Almonaitis


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos valstybės istorija XIV – XV a.; Vokiečių ordino pilys Lietuvoje; Lietuvos istorinė geografija XIII – XVI a.
Gyvenimo aprašymas
v.almonaitis@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Liudas Glemža


Mokslinių tyrimų sritys:  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė; Vilniaus pilies istorija; Rusijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
l.glemza@hmf.vdu.lt

Doc. dr. Pranas Janauskas


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos–Lenkijos santykiai tarpukario metais; lenkų tautinė mažuma Lietuvos Respublikoje.
Gyvenimo aprašymas
p.janauskas@hmf.vdu.lt

Kamuntavicius

Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos ir Vakarų Europos kraštų bendravimo istorija nuo seniausių laikų iki dabar; Vidurio Rytų Europos kraštų istorija ir dabartis.
Gyvenimo aprašymas
r.kamuntavicius@hmf.vdu.lt

Tomasz B

DR. TOMASZ BŁASZCZAK


Mokslinių tyrimų sritys: 20 a. Baltarusijos ir Baltijos šalių istorija; Tautiniai santykiai ir tautinės mažumos Vidurio Rytų Europoje.
Gyvenimo aprašymas
t.blaszczak@pmdf.vdu.lt

Buceviciute

Dr. Laima Bucevičiūtė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų istorija; istorinė geografija; istorinė kartografija.
Gyvenimo aprašymas
l.buceviciute@hmf.vdu.lt

Vitalija

Dr. Vitalija Kasperavičiūtė


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos emigracijos istorija; migracijos politikos istorija; Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. istorija.
Gyvenimo aprašymas
v.kasperaviciute@hmf.vdu.lt

Dr. Modestas Kuodys


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos Respublikos (1918 – 1940 m.) politinė ir socialinė raida; Lietuvos kariuomenės istorija.
Gyvenimo aprašymas
m.kuodys@hmf.vdu.lt

Sirutavicius

Dr. Marius Sirutavičius


Mokslinių tyrimų sritys: istorijos metodologija; viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų kultūros istorija; ankstyvųjų naujųjų laikų LDK diplomatijos istorija.
Gyvenimo aprašymas
m.sirutavicius@hmf.vdu.lt

Dr. Linas Venclauskas


Mokslinių tyrimų sritys:  moderniojo antisemitizmo apraiškos Lietuvos visuomenėje; stereotipizacija ir stigmatizacija etniniu, kultūriniu, religiniu ir kt. pagrindais; periodikos ir jos poveikio bei formuojamų nuostatų tyrinėjimai (nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų); tolerancijos, ksenofobijos, neapykantos ir indiferencijos fenomenai Lietuvoje; holokausto Lietuvoje istorija: neapykantos skatinimas ir žydų gelbėjimas.
Gyvenimo aprašymas
l.venclauskas@hmf.vdu.lt

Rutkauskas

Tadas Rutkauskas


Mokslinių tyrimų sritys: egiptologija; asirologija; senovės istorija; archeologija.
Gyvenimo aprašymas
t.rutkauskas@hmf.vdu.lt

Andrijauskaite

Ugnė Marija Andrijauskaitė


Darbo tema: Organizuotas darbo judėjimas Lietuvoje XX a. pirmame – ketvirtame dešimtmetyje.
Vadovas dr. R. Miknys.
u-m.andrijauskaite@hmf.vdu.lt

Egidijus Balandis


Darbo tema: Sportas lietuvių išeivijos socialiniame audinyje XX a. per. – 1990 metais.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
e.balandis@hmf.vdu.lt

Balkus

Mindaugas Balkus


Darbo tema: Sociokultūrinis Kauno miesto lietuvėjimas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.).
Vadovas prof. dr. J. Vaičenonis.
m.balkus@hmf.vdu.lt

Domas Boguševičius


Darbo tema: Mokslo žinių sklaidos XVIII a. antrosios pusės Lietuvoje ypatybės Apšvietos kultūrinės epochos kontekste.
Vadovas prof. dr. Z. Kiaupa.
d.bogusevicius@hmf.vdu.lt

Jazavita

Simonas Jazavita


Darbo tema: Kazio Škirpos veiklos ir idėjų analizė XX a. individo pasirinkimo kontekste.
Vadovas doc. dr. G. Janauskas.
s.jazavita@hmf.vdu.lt

Balaise

Lina Kasparaitė-Balaišė


Darbo tema: Lietuvos ginkluotų pajėgų kovinis rengimas: sistema ir kontingentas 1924–1940 m.
Vadovas prof. dr. J. Vaičenonis.
l.kasparaite-balaise@hmf.vdu.lt

Kasparavicius

Gediminas Kasparavičius


Darbo tema: Pramoninių kapitalistų socialinės grupės sandara ir raida Lietuvoje XIX a. II pusėje – XX a. pr.
Vadovas doc. dr. S. Pivoras.
g.kasparavicius@hmf.vdu.lt

Irma Karnusevičienė


Darbo tema: Vilniaus vyskupija Vyskupo Mykolo Jono Zienkovičiaus laikais (1730–1762).
Vadovė prof. dr. V. Kamuntavičienė.
karnuseviciene@gmail.com