Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Corrado Ruspandini


Mokslinių tyrinėjimų sritys:
Gyvenimo aprašymas

Aurelija Daukšaitė


Darbo tema: Traumos literatūra.
Vadovė prof. dr. I. E. Žindžiuvienė.
Gyvenimo aprašymas
aurelija.dauksaite@vdu.lt

Brigita Dimavičienė


Darbo tema: Normų ir temų pokyčiai Lietuvos jaunimo literatūros sistemoje po 1990-ųjų metų: pereinamojo laikotarpio kintantys santykiai tarp lietuviškos ir verstinės grožinės literatūros.
Vadovė prof. habil. dr. M. J. Danytė.
Gyvenimo aprašymas
brigita.dimaviciene@vdu.lt

Emilis Kasparas


Darbo tema: Algio Budrio mokslinės fantastikos romanai JAV šiuolaikinės literatūros kontekste.
Vadovė prof. dr. I. E. Žindžiuvienė.
Gyvenimo aprašymas
emilis.kasparas@vdu.lt

Kristina Ramanauskaitė


Darbo tema: Kultūrinė ir tekstinė lokalizacija šiuolaikinėje vertimo paradigmoje.
Vadovė prof. dr. A. Leonavičienė
Gyvenimo aprašymas
kristina.ramanauskaite@vdu.lt

Maria Jose de Urraza


Mokslinių tyrimų sritys: edukologija ir edukacinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
majodeurraza@gmail.com

Swan Deman


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas

Sidona Žvaliauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: dalykinių tekstų vertimas, vokiečių kaip užsienio kalbos mokymas, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
sidona.zvaliauskiene@vdu.lt