Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Katedroje dirba Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Kanados ir kitų šalių pedagogai ir mokslininkai. Dėstytojai atlieka literatūrologijos, vertimo mokslo, kontrastinės lingvistikos, stilistikos, teksto lingvistikos, sociolingvistikos, užsienio kalbų dėstymo metodikos, kalbos ugdymo ir kitus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus. Jie aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių universitetuose, priklauso Lietuvos ir tarptautinėms mokslininkų bei pedagogų asociacijoms, yra šalies ir užsienio mokslo leidinių redakcinių kolegijų nariai, mokslo sričių ekspertai. Be mokslinės veiklos, katedros darbuotojai kartu su studentais nuolat rengia mokslo sklaidos renginius: dalyvauja mokslo festivaliuose, organizuoja kasmetines vertimo dirbtuves, studijų keliones, tarptautines vasaros mokyklas, parodas, filmų peržiūras ir kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Claudia Filippelo


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
claudia.filippello@vdu.lt

Doc. Dr. Novella di Nunzio


Mokslinių tyrimų sritys:
Gyvenimo aprašymas
novella.di.nunzio@vdu.lt

Emilis Kasparas


Darbo tema: Algio Budrio mokslinės fantastikos romanai JAV šiuolaikinės literatūros kontekste.
Vadovė: prof. dr. I. E. Žindžiuvienė.
Gyvenimo aprašymas
emilis.kasparas@vdu.lt

Kristina Ramanauskaitė


Darbo tema: Kultūrinė ir tekstinė lokalizacija šiuolaikinėje vertimo paradigmoje.
Vadovė: prof. dr. A. Leonavičienė
Gyvenimo aprašymas
kristina.ramanauskaite@vdu.lt

Inga Janavičienė


Darbo tema: Kultūrinės tapatybės perteikimas lietuvių prozos vertimuose į anglų kalbą
Vadovė: doc. dr. Irena Ragaišienė
inga.janaviciene@vdu.lt