Filosofijos katedra

Filosfijos ir socialinės kritikos katedra Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete buvo įsteigta 2016 m., reorganizavus Socialinės ir politinės teorijos bei Filosofijos katedras. 2019 m. katedra perkelta į Humanitarinių mokslų fakultetą.

Katedrai vadovauja prof. dr. Gintautas Mažeikis.

Katedroje plėtojamos filosofinės, socialinės ir politinės kritikos teorijos, analizuojamos šiuolaikinės socialinės ir politinės filosofijos teorijos, plėtojami tarpdisciplininiai politinės antropologijos ir politinės sociologijos tyrimai, politikos estetikos ir propagandos tyrimai, analizuojami atminties naratyvai ir ekologinės sąmonės veikla. Katedra daug dėmesio skiria ir kitamanystės istorijai ir jos formų analizei, disidentų ir egzilio Vidurio ir Centrinėje Europoje patirties studijoms, idėjų istorijai, filosofinei ir sociologinei literatūros ir kino kritikai.