„Declamationes“ svečiavosi Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje

Kovo 15 dieną VDU studentų kūrybinė grupė Declamationes kartu su VDU HMF prodekanu Giedriumi Janausku viešėjo Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje. Studentai pakvietė moksleivius ir jų mokytojus pakeisti istorijos pamokų rutiną į spontaniškumu dvelkiantį publicistinį spektaklį, skirtą iškiliausiems lietuvių romantikams, bei pokalbį apie jaunystę ir romantiką istorijoje.

Kūrybinė grupė dėkoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui Loretai Jurkšaitei, taip pat mokytojai lituanistei Eglei Keturakienei už dėmesį ir šiltą priėmimą.

Po nuotaikingų pokalbių gimnazijoje veiveriškietės kraštotyrininkės, nepaisydamos šalto lietaus, entuziastingai aprodė studentams miestelį: išties romantiška meilės istorija pažymėtą XIX a. viduryje pastatytą Šv. Liudviko bažnyčią ir jos šventoriuje liūdinčią angelo skulptūrą; partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto ekspoziciją miestelio muziejuje, senąjį Veiverių mokytojų seminarijos pastatą. Vėliau, jau be svetingųjų gidžių, tik vadovaujantis jų nurodymais, aplankytas miestelio pakraštyje esantis Skausmo kalnelis – partizanų  amžinojo poilsio vieta. Pakeliui į Kauną užsukus į Pažėrus, akis patraukė įspūdinga Pažėrų bažnyčia, Suvalkijos lygumose pradėta statyti Tarpukariu, – tai tikra architektūros staigmena mažame miestelyje. Prasminga ir malonu buvo patirti, kad mažuose Lietuvos miesteliuose yra daug šviesos ir dėmesio savojo krašto praeičiai.

Teksto autorė Miglė Puikytė

Nuotraukų autorės Monika Mickevičiūtė ir Milda Gineikaitė