Erasmus+

Humanitarinių mokslų fakultetas siūlo studentams pasinaudoti Erasmus+ programa, kuri atveria kelius studijuoti užsienio universitetuose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse. Tai puiki galimybė išmokti kalbų, daugiau sužinoti apie skirtingų šalių kultūrą ir susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Erasmus+ programa veikia dvišalių partnerystės sutarčių tarp bendradarbiaujančių universitetų pagrindu. Humanitarinių mokslų fakultetas yra pasirašęs daugiau nei 100 tokių sutarčių.

Erasmus+ studijos

Erasmus+ stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai. Plačiau apie Erasmus + studijas.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
 • visų pakopų pirmo kurso studentams: pirmo semestro mokymosi rezultatai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento dalyvavimas tarptautiniuose akademiniuose projektuose, stažuotėse, visuomeninėje veikloje užsienyje ir Lietuvoje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Erasmus+ praktika

Erasmus+ studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje. Ši praktika suteikia studentui galimybių prisitaikyti prie ES darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, praplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėnesių su galimybe prasitęsti praktiką. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito

Erasmus+ praktikų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami keletą kartų per metus. Paramą gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai. Plačiau apie Erasmus +praktiką.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • studentams, kurie turi priimančios įmonės / organizacijos sutikimą juos priimti Erasmus+ praktikai.

Atrankos kriterijai:

 • studento motyvacija;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas;
 • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai.