Dvišaliai mainai

DSC_3166_1Kad skatintų studentų mobilumą ir palaikytų glaudžius ryšius su užsienio partneriais, VDU įsteigė mainų programų stipendijas studentams, išvykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Studentai su šia stipendija gali semestrui ar metams išvykti studijuoti į užsienio universitetus.

Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su 92 pasaulio universitetais iš 32 šalių Europoje, Azijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje.

Dvišalių mainų stipendijų konkursai Vytauto Didžiojo universitete organizuojami du kartus per metus. Mainų programos stipendiją gali gauti tik gerai besimokantys ir akademinių skolų neturintys studentai.

Atrankos kriterijai

  • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje ir studijų programos VDU atitikimas;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
  • studento motyvacija;
  • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose, visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
  • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.