Magistrantūros programa – Praktinė filosofija

Magistro programos Praktinė filosofija studijų trukmė – 2 metai. Pirmus tris semestrus studentai klauso dėstomų kursų, vykdo tyrimo projektą (kiekvieną semestrą), o ketvirtą semestrą rengia magistro darbą.

Programoje Praktinė filosofija siekiama rengti plataus, kritiško išsilavinimo filosofus išmanančius fenomenologiją, kritinę teoriją, etiką ir estetiką ir gebančius pritaikyti savo žinias visuomeninių ir mąstymo procesų analizei, kritikai. Tikslas: suvokti ne tik istorinį proto ir patirties išsilaisvinimą, bet ir aptarti, kaip tokia mąstymo emancipacija yra galima dabar, ką tai reiškia prasmingam buvimui ir kokių praktinių veiksmų reikia jos siekiant. Praktinė filosofija aprėpia kritinę analizę ir bendradarbiavimą su įvairiomis visuomenės grupėmis ginant žmonių teises, mažinant išnaudojimo ir atskirties procesus, tuo aiškinant edukaciją, viešąją politiką, socialinius ir kultūrinius procesus.

Studentai turės galimybę plėtoti savo pasirinktą temą visus ketverius metus bendradarbiaujant su įvairiais profesoriais: G. Mažeikiu, D. Jonkumi, J. Jonutyte, A. Žukauskaite, J.-D. Miningeriu, J. Gordonu, kviestiniais filosofais iš viso pasaulio, patys vykti pagal Erasmus mainų programą ar Erasmus praktikos programą į universitetus esančius visame pasaulyje, įsitraukti į Filosofijos katedros organizuojamas konferencijas ar remiamas akcijas ir tyrimus. Bus nuolatos debatuojami šiuolaikiniai kritinės kontinentinės filosofijos tyrinėjimai, filosofiniai komunikacinio proto, psichoanalizės ir poststruktūralizmo darbai atskleidžiant įvairias visuomenės patologijos ir perversyvumo formas.

Programoje kviečiami studijuoti Filosofijos, Filologijos, Istorijos, Komunikacijos, Politikos mokslų bei kitų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei krypčių studijas baigę absolventai.

Baigę magistro studijas bus kviečiami jas tęsti VDU Filosofijos doktorantūros programoje.