Kultūrų studijų katedra

Katedra įsteigta 1990 m., pradžioje ji kuravo tik vieną etnologijos ir folkloristikos bakalauro programą ir vadinosi Etnologijos ir folkloristikos katedra. Vėliau katedra pakeitė savo pavadinimą ir tapo Kultūrų studijų katedra, nes katedroje pradėjo veikti naujos regiono kultūrų studijų bakalauro programos: Baltijos regiono kultūros, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos. 6 katedros kuruojamose bakalauro ir magistro programose dirba ne tik lietuviai, bet ir užsienio (Japonijos, Kinijos, Korėjos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir kt. šalių) dėstytojai. Iš kitų Lietuvos etnologų katedros mokslininkai išsiskiria didesne orientacija ne į tradicinės, o į šiuolaikinės etninės kultūros tyrimus. Tyrimams katedra turi puikią bazę – daugiau nei 20 metų kaupiamą Etnologijos ir folkloristikos rankraštyną.

  • Adresas V. Putvinskio g. 23-420, LT-44243 Kaunas
  • Telefonas  (8 37) 327 832
  • El. paštas ksek@hmf.vdu.lt 

Doc. dr. Laimutė Anglickienė

Katedros vedėja


Mokslinių tyrinmų sritys: šiuolaikinis folkloras, šiuolaikinė etnologija, etniniai stereotipai.
Gyvenimo aprašymas
laimute.anglickiene@vdu.lt

Diana Jovaišienė

Referentė


diana.jovaisiene@vdu.lt

Prof. dr. Gražina Kazlauskienė


Mokslinių tyrimų sritys: tradicinė ir šiuolaikinė tautosaka, vaikų literatūra, tautosakos ir literatūros ryšiai, lyčių studijos.
Gyvenimo aprašymas
grazina.kazlauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė


Mokslinių tyrimų sritys: kultūrinė antropologija, šeimos ir lyčių studijos, miesto kultūros studijos, vizualinė ir religinė antropologija.
Gyvenimo aprašymas
rasa.raciunaite@vdu.lt

Doc. dr. Dalia Senvaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: metinių švenčių (re-) konstrukcijos, lyginamosios religijos ir mitologijos studijos, kultūrinė antropologija/etnologija ir kultūrinė psichologija.
Gyvenimo aprašymas
dalia.senvaityte@vdu.lt

Doc. dr. Aurelijus Zykas


Mokslinių tyrimų sritys: viešoji diplomatija, šalies ženklodara, Japonijos diplomatija, Japonijos pokarinė raida, etniniai procesai Rytų Azijoje.
Gyvenimo aprašymas
aurelijus.zykas@vdu.lt

Doc. dr. Arūnas Vaicekauskas


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių etnoso ir kultūros genezė, ritualinių elgsenos formų ir šventinio kalendoriaus kaita, tradicijos išradinėjimas, karnavalinės kultūros raiška, etninės tradicijos reprezentavimas šiuolaikinėje visuomenėje.
Gyvenimo aprašymas
arunas.vaicekauskas@vdu.lt

Dr. Giedrė Barkauskaitė


Mokslinių tyrimų sritys: etninė kultūra, kultūrologija, popkultūra, etninių tradicijų ir autorinės kūrybos sąveika, tradicinis ir šiuolaikinis folkloras, etnochoreografija.
Gyvenimo aprašymas
giedre.barkauskaite@vdu.lt

Dr. Linas Didvalis


Mokslinių tyrimų sritys: aplinkosaugos politika Rytų ir Pietryčių Azijos regione, Japonijos miškų politika, tarptautinis bendradarbiavimas miškų apsaugos srityje.
Gyvenimo aprašymas
linas.didvalis@vdu.lt

Dr. Asta Venskienė


Mokslinių tyrimų sritys: kūno estetiškumas kaimo kultūroje, etniniai, kultūriniai stereotipai, lokaliniai tapatumai, paveldas, klasikinė ir šiuolaikinė tautodailė.
Gyvenimo aprašymas
asta.venskiene@vdu.lt

Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė


Mokslinių tyrimų sritys: Japonų kalba ir kultūra, lyčių ir seksualumo studijos, šiuolaikinė Japonijos kultūra, tarpkultūrinė komunikacija.
Gyvenimo aprašymas
kristina.barancovaite@vdu.lt

Dėja Bytautienė


Dėstomi dalykai: Švedų kalba ir kultūra.
Gyvenimo aprašymas
deja.bytautiene@vdu.lt

Gheorghe Alexandru Fratila


Dėstomi dalykai: kinų kalba ir kultūra, Kinijos civilizacijos istorija.
Gyvenimo aprašymas (anglų kalba)
gheorghe.fratila@vdu.lt

Erika Griučkaitytė


Mokslinių tyrimų sritys: korėjiečių kalba ir modernioji kultūra.
Gyvenimo aprašymas
erika.griuckaityte@vdu.lt

Arvydas Kumpis


Mokslinių tyrimų sritys: Japonijos sociopolitinė situacija, Rytų Azijos šalių nacionalizmai (akcentuojant Japonijos atvejį), tarpvalstybiniai santykiai Rytų Azijoje, istorinė ir kolektyvinė atmintys Rytų Azijos regione.
Gyvenimo aprašymas
arvydas.kumpis@vdu.lt

Eglė Petrauskaitė


Dėstomi dalykai: korėjiečių kalba ir kultūra, Korėjos kultūros istorija.
Gyvenimo aprašymas
egle.petrauskaite@vdu.lt

Simona Vasilevskytė


Dėstomi dalykai: Japonų kalba ir kultūra, Japonijos kultūros istorija, Rytų ir vakarų kultūrų sąveika
Gyvenimo aprašymas
simona.vasilevskyte@vdu.lt

Kayako Takagi

Vizituojanti dėstytoja


Dėstomi dalykai: japonų kalba ir kultūra.
Gyvenimo aprašymas (anglų kalba)
kayako.takagi@vdu.lt

Yu-Ree Kim

Vizituojanti dėstytoja


Dėstomi dalykai: Korėjos kultūros istorija.
Gyvenimo aprašymas (anglų kalba)
Yu-Ree.Kim@vdu.lt