Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

Inga Puidokienė


Darbo tema: Lietuvių ir Lietuvos vokiečių santykiai evangelikų – liuteronų bažnyčioje XX amžiuje.
Vadovas prof. dr. Š. Liekis.
inga.puidokiene@vdu.lt

Dr. Laurynas Šedvydis


Darbo tema: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos rengimas viešajam valstybės gyvenimui XVI a. viduryje – XVII a. pabaigoje.
Vadovė prof. dr. J. Kiaupienė.
laurynas.sedvydis@vdu.lt

Ina Ėmužienė


Darbo tema: Amerikos lietuvių bendruomenės audio-vizualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
ina.emuziene@vdu.lt

Vika Veličkaitė


Darbo tema: LDK didiko pasaulėvaizdis baroko ir Apšvietos vertybių sankirtos laikotarpiu: M. K. Radvila “Žuvelė” (1702–1762).
Vadovas doc. dr. L. Glemža.
vika.velickaite@vdu.lt

Laima Venclauskienė


Darbo tema: Kolektyvinė atmintis Sąjūdžio laikotarpiu.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
laima.venclauskiene@vdu.lt

Sigita Žemaitytė


Darbo tema: Lietuvos žydų migracija ir migracinės patirtys 1918–1990 m.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
sigita.zemaityte@vdu.lt