Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

Ina Ėmužienė


Darbo tema: Amerikos lietuvių bendruomenės audio-vizualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
ina.emuziene@vdu.lt

Vika Veličkaitė


Darbo tema: LDK didiko pasaulėvaizdis baroko ir Apšvietos vertybių sankirtos laikotarpiu: M. K. Radvila “Žuvelė” (1702–1762).
Vadovas doc. dr. L. Glemža.
vika.velickaite@vdu.lt

Laima Venclauskienė


Darbo tema: Kolektyvinė atmintis Sąjūdžio laikotarpiu.
Vadovas prof. habil. dr. E. Aleksandravičius.
laima.venclauskiene@vdu.lt

Sigita Žemaitytė


Darbo tema: Lietuvos žydų migracija ir migracinės patirtys 1918–1990 m
Vadovas: prof. habil. dr. E. Aleksandravičius
sigita.zemaityte@vdu.lt

Vaidas Grinčalaitis


Darbo tema: Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Olandijos XVI a. pab. – XVIII a. pab.
Vadovas doc. dr. Rūstis Kamuntavičius
vaidas.grincalaitis@vdu.lt

Ratsibor Biahun


Darbo tema: Social and cultural topography of Minsk in the 16th-18th centuries
Vadovė: prof. dr. Jūratė Kiaupienė
ratsibor.biahun@vdu.lt

Solveiga Lukimaitė


Darbo tema: Laisvamaniškų idėjų sklaida XX a. pirmos pusės Lietuvoje
Vadovė: prof. dr. Jonas Vaičenonis
solveiga.lukimaite@vdu.lt