VDU studentams profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija

Universitete įsteigta buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros, Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros literatūrologijos magistrantūros, doktorantūros, bakalauro (II -IV kurso) ir Istorijos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams.

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai

Stipendiatas (-ė) turi būti gerai besimokantis (vidurkis – ne mažiau 8 balų), aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtojantis teatrologijos, lietuvių literatūros arba istorijos mokslinių tyrimų tematikas.

Konkurso sąlygos

Pretendentai į vardinę profesoriaus B. Vaškelio stipendiją iki lapkričio 29 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse;
  2. Gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate;
  4. Mokslinių publikacijų ir meno recenzijų sąrašą bei kopijas.

Gautus prašymus svarstys stipendijų skyrimo komisija. Menų fakultete prioritetas teikiamas studentams, tyrinėjantiems Lietuvos teatro meną, tačiau išimties tvarka stipendija gali būti teikiama ir kitas menotyros sritis tyrinėjantiems studentams.

Konkurso rezultatai bus skelbiami gruodžio mėnesį.

Dokumentus reikia pristatyti iki lapkričio 29 d. (imtinai) šiuo adresu:

Humanitarinių mokslų fakulteto dekanatas
V.Putvinskio g. 23–301, Kaunas
Referentė Alisija Rupšienė

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 37) 327 830 ir el. paštu alisija.rupsiene@vdu.lt.