VDU studentai apklausoje įvertino dėstymo ir studijavimo kokybę

Vytauto Didžiojo universiteto studentai apklausoje įvertino dėstymo ir studijavimo kokybę 2020-2021 m. m. rudens semestre.

Universiteto bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai kiekvieno semestro pabaigoje elektroniniu būdu vykdomoje apklausoje pareiškia nuomonę apie dėstymo ir studijavimo kokybę studijuojamuose dalykuose. Studentams pateikiamos atskiros anketos apie skirtingus studijų dalykų (išskyrus praktikas, kursinius, tyriminius ir baigiamuosius darbus) dėstytojus. Apklausos metu studentai taip pat įsivertina savo aktyvumą studijų procese – studijavimą ir užduočių atlikimą.

2020-2021 m. m. rudens semestro apklausoje užpildytų anketų procentas – 21,20%, dalis respondentų – tarptautiniai studentai.

Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais. Detalūs rezultatai dėstytojams yra prieinami VDU Dėstytojų portale, fakultetų ir akademijų administracijai bei studijų programų komitetų pirmininkams – VDU apklausų sistemoje.