VDU skirs didesnį dėmesį intelektinės nuosavybės apsaugai

Intelektinės nuosavybės apsauga įgauna vis didesnę svarbą tiek verslo įmonėse, tiek moksle bei kasdieniniame gyvenime. To pasėkoje tampa svarbu perprasti pagrindinius intelektinės nuosavybės principus. Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) siekdamas studentams suteikti dar daugiau galimybių pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) bei Europos patentų tarnyba (EPO).

Studentų stažuotės vyks EUIPO ir EPO ofisuose pagal Europos šalių profesinių stažuočių programą (The Pan-European Seal Professional Traineeship Programme). Ši programa sujungia universitetus ir darbo rinką skirtinguose interesų laukuose (intelektinė nuosavybė, teisė, finansai, verslas, inžinerija ir pan.). Vienas iš stažuotės tikslų yra skatinti bei platinti intelektinę nuosavybę ir su ja susijusias teisines žinias.

Ši programa suteikia pažangiems universiteto studentams galimybę atlikti apmokamas stažuotes tarptautinėse organizacijose EUIPO (Alikantė, Ispanija) ar EPO (Miunchenas, Vokietija). Studentai įgis patirties dirbant tarpkultūrinėje, profesionalioje komandoje. Stažuotės gali būti atliekamos įvairiose srityse, tame tarpe, mokslo ir inžinerijos, ekonomikos ir finansų, teisės, tarptautinių ryšių ir komunikacijos ir t. t.

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras nuolatos seka intelektinės nuosavybės naujienas bei skatina universiteto mokslininkus bei partnerius vis daugiau dėmesio skirti intelektinės nuosavybės apsaugai. Tuo tikslu universitete veikia ir PATLIB centras, kuris visus norinčius konsultuoja intelektinės nuosavybės klausimais. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su EUIPO ir EPO žengtas dar vienas svarbus žingsnis, nes informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugą bus suteikiama ir studentams.

EUIPO ir EPO e-mokymosi platformas galima rasti čia ir čia.

Intelektinės nuosavybės mokymo(si) (IP Teaching Kit) rinkinį galima rasti čia.