VDU prorektorė prof. I. Dabašinskienė tapo AABS viceprezidente

Birželio 1–3 d. Stenforde, Kalifornijoje (JAV) vyko konferencija, kurią surengė Baltijos studijų pažangos asociacija (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS). Renginyje dalyvavo apie dvidešimt VDU atstovų, o tarptautinių ryšių prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė buvo išrinkta AABS viceprezidente, atsakinga už profesinį tobulėjimą.

Konferencijos metu buvo paminėtos dvi svarbios sukaktys – AABS įkūrimo 50-metis ir Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmetis. Stenfordo universiteto, VDU ir kitų institucijų atstovai kartu dalyvavo diskusijose, kūrybinėse dirbtuvėse ir kituose renginiuose, skirtuose Baltijos regiono tyrimų pasiekimams, įgyvendintiems per šimtmetį nuo nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. ir per 27 metus nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.

Tarp aptartų klausimų – Baltijos tyrimų reikšmė šiandien ir regiono vaidmuo platesnių globalinių ir tarptautinių tendencijų kontekste, tokių kaip populizmo iškilimas arba vis augantis nestabilumas, sukeltas didžiojo kaimyno Rytuose. Taip pat buvo diskutuojama apie sankirtas tarp Baltijos ir Rytų Europos tyrinėjimų, pristatomi naujausi atradimai, atminties institucijų reikšmė, skaitmeninė humanitarika Baltijos tyrimuose.

Baltijos studijų pažangos asociacija (AABS) nuo įkūrimo 1968 m. palaiko Baltijos tyrimus ir švietimą rengdama susitikimus, konferencijas, leidinius, steigdama stipendijas, premijas, skatindama visuomenės susidomėjimą Baltijos tyrimais.

AABS konferencijoje dalyvavo VDU mokslininkai: Eglė Aleknaitė, Milda Ališauskienė, Viktoras Bachmetjevas, Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė, Egidijus Balandis, Ineta Dabašinskienė, Rūta Dapkūnaitė, Dainius Genys, Kristina Juraitė, Vaida Jurgilė, Violeta Kalėdaitė, Dalia Leinartė, Jolanta Mickutė, Viltė Migonytė-Petrulienė, Egidija Ramanauskaitė Kiškina, Arūnas Vaicekauskas, Vilma Žydžiūnaitė.