Vasaros pavakarės su lietuvių mitologija

2021 m. liepos mėnesį Microsoft teams platformoje vyksta nuotolinė edukacinė stovykla suaugusiems, kurios metu dalyviai nuosekliai susipažįsta ne tik su būdingais senosios lietuvių religijos ir mitologijos bruožais, panteonu, religine elgsena, bet ir su atitinkamą informaciją teikiančiais šaltiniais, o norintys patys pabando esamus šaltinius analizuoti.

Paskaitų laikas: 2021 m. liepos 7, 12, 14, 19, 21 ir 26 d. nuo 17.30 val. Vieno užsiėmimo trukmė – 90 min.

Užsiėmimus veda VDU HMF Kultūrų studijų katedros docentė dr. Dalia Senvaitytė.

Domėjimasis senąja ikikrikščioniška religine mitologine tradicija Lietuvoje persipynęs su domėjimusi savo tautos istorija, tradicijomis, papročiais. Jis tai suintensyvėja, tai kiek prigęsta, tai vėl atgimsta. Pastaruoju metu pastebimas ryškus šio domėjimosi suaktyvėjimas. Šiais metais viešojoje erdvėje jis dar siejamas ir su M. Gimbutienės gimimo šimtmečio minėjimu – šios asmenybės veikla ir jos poveikiu pasaulio kultūros tyrinėjimams.

Tyrinėdama šiuolaikinį lietuvių domėjimąsi senąja ikikrikščioniškąja baltų religine mitologine tradicija, papročiais, atkreipiau dėmesį, kad šia tradicija besidomintiems žmonėms, bet nestudijavusiems susijusių disciplinų universitete, labai trūksta mokslinės informacijos, o ypač gebėjimo / įgūdžių atsirinkti faktais pagristą informaciją nuo daugybės laisvų tradicijos interpretacijų, pasiekiančių skirtingais kanalais, ją analizuoti. Atitinkamai kilo idėja pasidalinti ilgamete savo šios srities įdirbio (tyrimų bei dėstymo – nuo 1995 m.) patirtimi su platesne neakademine visuomene – su tuo besidominčiais suaugusiais asmenimis (ypatingai tais, kurie nori pritaikyti šias žinias ateityje, skleisdami atitinkamą informaciją kitiems asmenims), – sako Dalia Senvaitytė.

Specifiška tai, kad paskaitos, supažindinančios su senąja tradicija, ne vien „perskaitomos“ ir talpinamos į internetinę erdvę, tačiau jų klausytojai patys gali būti aktyviais paskaitų dalyviais – tiek diskutuodami, tiek atlikdami praktines užduotis, kas padeda „priartinti“ nagrinėjamą informaciją prie klausytojų, leidžia jiems geriau suprasti ir patirti, kaip konkretūs faktiniai šaltiniai gali būti analizuojami ir interpretuojami. Kiekvienas paskaitų dalyvis gali pasirinkti jį dominančią mitologemą / mitologemas ir ją / jas analizuoti skirtinguose šaltiniuose (istoriniuose ir tautosakiniuose), o interpretacijas aptarti su kitais paskaitų klausytojais.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba (https://www.ltkt.lt/), skyrusi D. Senvaitytei individualią (etninės kultūros ir tautodailės srities) stipendiją šiems užsiėmimams parengti ir pravesti.