Vardinės prof. Broniaus Vaškelio stipendijos – dviems HMF studentėms

Pasibaigė kasmet universitete skelbiamo buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos konkursas. Konkursinė komisija, peržiūrėjusi gautas paraiškas, šiais metais vardines stipendijas skyrė trims studentams, kurių dvi – Humanitarinių mokslų fakulteto magistrantės! 

Stipendijos skirtos šiems studentams:

  • Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros studentei Kristinai Tutlytei (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, 2 k.)
  • Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros studentei Audingai Leliukaitei (magistrantūros studijos, Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorija, 2 k.)
  • Menų fakulteto Teatrologijos katedros studentui Lukui Alsiui (magistrantūros studijos, Teatrologijos ir scenos menų vadyba, 2 kursas )

Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname!