Studentai vertina! VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi 2021–2022 m. m. rudens semestro dėstytojai

Sėkmingą mokymąsi universitete užtikrina aukšta dėstymo kokybė, kurios siekdamas VDU atsižvelgia į studijuojančiųjų nuomonę apie dėstymą ir studijavimą. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studijuojančiųjų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ padeda atskleisti studijų stiprybes, laiku reaguoti į tobulintus aspektus ir priimti sprendimus siekiant išlaikyti aukštą studijų kokybės lygį.

Norime padėkoti Humanitarinių mokslų fakulteto studentams, kurie apklausoje buvo patys aktyviausi. Taip pat labai džiaugiamės, kad mūsų fakultete buvo daugiausia geriausiai įvertintų dėstytojų – net 19.

Sveikiname geriausiai įvertintus 2021–2022 m. m. dėstytojus Humanitarinių mokslų fakultete:

 • dr. Tatjana Aleknienė
 • dr. Dalia Kuizinienė
 • dr. Virginija Šlekienė
 • dr. Vytenis Almonaitis
 • dr. Jurga Trimonytė Bikelienė
 • dr. Aurelija Mykolaitytė
 • dr. Andrius Utka
 • dr. Žydronė Kolevinskienė
 • dr. Giedrius Janauskas
 • Tadas Rutkauskas
 • Laima Bucevičiūtė
 • Ramūnas Čičelis
 • Eglė Krivickaitė-Leišienė
 • Erika Griučkaitytė
 • Kayako Takagi
 • Eglė Petrauskaitė
 • Simona Kumpė
 • Regina Sabonytė
 • Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 1) Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau; 2) Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2021 ruduo“.

Sveikiname geriausiai įvertintus dėstytojus ir visiems linkime aukščiausių rezultatų ir 2021-2022 m. m. pavasario semestre!