Regiono studijų krypties bakalauro programų vertinimas

Džiaugiamės sulaukę regiono studijų krypties bakalauro programų vertinimo, parengto tarptautinės ekspertų komisijos. Vertinimas pateikė palankias išvadas – visos programos sritys gavo aukštus įvertinimus, įskaitant programos tikslus, studijų procesą, dėstytojų kvalifikaciją bei universiteto materialinę bazę. Atsižvelgiant į tai Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų bei Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų programos buvo akredituota ilgiausiam galimam laikotarpiui – 7 metams.

Ataskaitoje ekspertai pateikė ir rekomendacijas, kaip toliau gerinti studijų programos kokybę. Programos komitetai apsvarstys visus pasiūlymus ir aktyviai sieks išlaikyti aukštą regiono studijų krypties programų lygį Vytauto Didžiojo universitete.

Galutinis programos vertinimas yra ilgo proceso, trukusio visus metus, rezultatas. Koordinuojant Studijų kokybės vertinimo centrui ir sudarytam specialiam savianalizės komitetui, 2020 m. pirmoje pusėje buvo vykdomas išsamus vidinis ir išorinis bakalauro programos vertinimas, ruošiama ataskaita. Į komitetą buvo įtraukti programos dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai ir kitos su programomis susijusios grupės. Ataskaita rudens pradžioje buvo perduota užsienio ekspertų grupei, kuri lapkričio mėnesį lankėsi VDU (dėl COVID-19 situacijos vizitas vyko nuotoliniu būdu) ir susitikusi su visais studijų programos dalininkais galėjo įsitikinti programos kokybe.

Studijų kokybės vertinimo centras reguliariai atlieka visų Lietuvos aukštosios mokyklose siūlomų studijų programų vertinimus. Programai suteikus maksimalaus ilgio akreditaciją parodoma, kad programos puikiai išpildo keliamus kokybės kriterijus. Tai leidžia ne tik programų vykdytojams įvertinti savo darbą, bet yra ir teigiamas signalas kokybiškų studijų ieškantiems abiturientams.