Profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos konkursas

Stipendiją įsteigė buvęs universiteto rektorius, VDU garbės profesorius Bronius Vaškelis (1922-2021), emerito atlyginimą paskyręs savo stipendijų fondui. Po Profesoriaus mirties jo šeima ir universitetas nutarė tęsti stipendijos tradiciją.

Profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros literatūrologijos krypties magistrantūros, doktorantūros, bakalauro (II – IV kurso) studentams. Kiekvienais metais yra teikiamos dvi stipendijos.

PAGRINDINIAI STIPENDIJOS SKYRIMO KRITERIJAI

Kandidatus stipendijai gali siūlyti universiteto katedros, dėstytojai, organizacijos, siūloma pateikti rekomendaciją, parašytą laisva forma. Joje argumentuoti už ką siūloma skirti stipendiją. Taip pat studentai gali siūlyti savo kandidatūrą ir pateikti prašymą stipendijai gauti.

Pretendentas(-ė) turi būti gerai besimokantis (vidurkis – ne mažiau 8 balų), aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje studentas, nuosekliai plėtojantis teatrologijos, lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.

KONKURSO SĄLYGOS

Pretendentai į vardinę profesoriaus B. Vaškelio stipendiją iki 2023 m.  gruodžio 14 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse; (laisva forma)
  2. Gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Pažymą apie studijų rezultatus, patvirtintą dekanate; (doktorantams nereikia)
  4. Mokslinių publikacijų ir meno recenzijų sąrašą bei kopijas.

Gautus prašymus svarstys stipendijų skyrimo komisija.

Menų fakultete prioritetas teikiamas studentams, tyrinėjantiems Lietuvos teatro meną, tačiau išimties tvarka stipendija gali būti teikiama ir kitas menotyros sritis tyrinėjantiems studentams.

Konkurso rezultatai bus paskelbiami iki gruodžio 22 dienos

Dokumentus reikia pristatyti arba siųsti el.paštu iki gruodžio 14 d. (imtinai) šiuo adresu: Humanitarinių mokslų fakulteto dekanatas (V. Putvinskio g. 23–301, Kaunas), referentė Alisija Rupšienė. Daugiau informacijos teikiama tel. (8 37) 327 830 ir el. paštu alisija.rupsiene@vdu.lt.