Pasaulio Baltistai susitinka Vytauto Didžiojo universitete

2023 m. kovo 16–17 d. Kaune, Vytauto Didžiojo (VDU) universitete vyks baigiamoji projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) konferencija, kurią VDU organizuoja kartu su partneriais Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

Daugiau nei 150 dalyvių – dėstytojų, tyrėjų ir studentų iš Austrijos, Čekijos, Estijos, Indijos, Italijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Sakartvelo, Suomijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos – susitiks diskusijai apie baltistikos vietą šiandienos pasaulyje, kylančius iššūkius ir ateities perspektyvas. Konferencijos dalyvius sveikins VDU universiteto rektorius Juozas Augutis, LR švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas, Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė.

„Dauguma užsienio Baltistikos centrų susikūrė po Berlyno sienos griuvimo, kai Lietuvos kultūrai pasaulyje buvo skiriamas didžiulis dėmesys ir parama. Ilgainiui Baltistikos centrų dėstytojams ir studentams pagalba iš Lietuvos darėsi vis svarbesnė. Bendradarbiavimo iniciatyvos radosi paskutiniame XX a. dešimtmetyje ir trečio tūkstantmečio pradžioje ir daugiau priklausė nuo asmeninių mokslinių ryšių. Vėliau Lietuva prisidėjo aprūpinant Baltistikos centrus  mokslo leidiniais, skatino mokslininkų vizitus į Baltistikos centrus ir iš jų, rėmė bendrų mokslo renginių ir mokslo projektų organizavimą, lituanistinių kursų studentams užsieniečiams rengimą, lituanistinių disciplinų dėstytojų siuntimą į užsienio šalis ilgalaikiam darbui,“ – teigia projekto vadovė Gina Holvoet.

2012 m. – 2015 m. VU, VDU ir LEU įgyvendinti Europos Sąjungos fondų finansuoti projektai buvo svarbi paspirtis užsienio Baltistikos centrams. 2017 m. – 2023 m. vykdomas projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ Baltistikos centrus subūrė į vieną tinklą, sukūrė apsikeitimo informacija struktūrą ir bendradarbiavimo rėmus.

Šiuo metu projekte bendradarbiaujama su 40 užsienio Baltistikos centrų Vakarų Europoje, Artimuosiuose ir Tolimuosiuose rytuose bei JAV. Centrų struktūra, veiklos ir užmojai yra nevienodi, labai priklauso nuo juose dirbančių žmonių asmeninių interesų, nuo valstybių, kuriuose jie įsikūrę požiūrio, nuo politinių bei kitokių aplinkybių ir nuo Lietuvos angažuotumo per paramą užsienio Baltistikos centrams ir Lietuvai svarbių asmenybių ugdymą prisidėti prie tarptautinio Lietuvos įvaizdžio kūrimo.

Anot projekto VDU dalies vadovės Jurgitos Macijauskaitės-Bondos, Baltistikos centrai užsienyje daugeliu atvejų veikia ne tik kaip lituanistinių studijų institucijos. „Greta mokslinės ir pedagoginės veiklos užsienyje dirbantys lituanistinių disciplinų dėstytojai bendradarbiauja su lietuvių bendruomenėmis, Lietuvos Respublikos ambasadomis, įvairiomis kultūrinėmis institucijomis, vertėjauja, renginiuose pristato Lietuvos kultūros, mokslo, meno ir kitus pasiekimus. Kai kurie Baltistikos centrų studentai, išmokę lietuvių kalbą, vėliau stoja į magistrantūros studijas Lietuvos universitetuose, dirba darbą, tampriai susijusį su Lietuva. Projekte vykdomos veiklos padeda mūsų šaliai pritraukti išsilavinusius žmones ir kelti intelektinį šalies potencialą. Dėl to šių centrų stiprinimas yra svarbus ne tik baltistikai, bet ir mūsų šalies reprezentacijai užsienyje,“ – pabrėžė J. Macijauskaitė-Bonda.

Kovo 16–17 dienomis Kaune vyksiančios konferencijos dalyviai diskutuos apie lituanistiką (baltistiką) Lietuvoje ir užsienyje, baltistikos centrų aktualijas, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo(si) aktualijas, apžvelgs naujausius baltų kalbų tyrimus, lietuvių literatūros tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje, aptars vertimų iš / į baltų kalbas tyrimus ir aktualijas, diasporų, istorijos, etninės kultūros tyrimus, Lietuvos menas ir tarptautinis kontekstą.

Konferencija rengiama ES SF projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) lėšomis.

Pilną konferencijos programą galite rasti čia.