Konferencijos ir mokslo renginiai

2019 m.

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (2019 m. lapkričio 14-16 d.)

Simpoziumą organizavo: Vytauto Didžiojo universitetas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvių Fondas

Renginio programa 


Juozo Tumo-Vaižganto metams skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Rašytojo ir visuomenės santykis modernėjančioje Europoje (XIX a. II p. – XX a. vid.)“ (2019 m. spalio 24-25 d.)

Renginį organizavo: VDU organizacinis komitetas

Konferencijos programa 


Skandinavijos dienos (2019 m. balandžio 1-7 d.)

Savaitę vyksiančiuose renginiuose visuomenė galėjo klausytis paskaitų apie meną viešose Švedijos erdvėse, Suomijos švietimo sistemą, dirbtinio intelekto ateitį, verslo kūrimą Švedijoje, vikingų palikimą ir apie kitas įdomias temas. Numatyta buvo ir itin turtinga meninė programa – spektakliai H. K. Anderseno, A. Lindgren ir kitų autorių kūrybos motyvais, susitikimai su rašytojais, švedų, suomių ir kt. šalių atstovų koncertai, pasirodymai ir t. t.

Renginio programa 


VDU Azijos savaitė (2019 m. kovo 4-8 d.)

Renginio organizatoriai: VDU Azijos  studijų centras (ASC) ir studentų klubai „Hallyu“, „Hashi“ ir „Wu Wei“

Renginio programa 


Frankofonijos pavasaris (2019 m. vasario-balandžio mėn.)

Kasmet kovo mėnesį vykstantys Frankofonijos renginiai įvairiais aspektais pristato prancūziškai kalbančių šalių kalbą ir kultūrą. Frankofonijos mėnesio renginių Kaunas laukia kiekvieną kovo mėnesį, bet 2019 metai buvo išskirtiniai. 2019 m. vasario mėnesį VDU Frankofonijos šalių centras pradėjo naują Frankofoniškojo pavasario renginių ciklą. Vasario-balandžio mėnesiais centras pristatė renginių programą ir kvietė visus mąstyti, mėgautis ir pažinti daug netikėtų frankofoniškų dalykų.

Daugiau apie renginių programą 


2018 m.

XVII tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Idėjos ir (savi)refleksijos“ (2018 m. gruodžio 06-07 d.)

Konferencijos organizatoriai: VDU, Lietuvos istorijos institutas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Konferencijos programa


Traptautinė mokslinė konferencija „LDK tarp Liublino ir Gardino (1569–1697): valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos” (2018 m. lapkričio 23d.)

Klasteris: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir visuomenės raidos tyrimai

Konferencijos organizatoriai: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos katedra, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, Lietuvos istorijos institutas

Konferencijos programa


Vertimo seminaras kalbų mokytojams „Vertimas kaip kalbos mokymo(si) priemonė“ (2018 m. lapkričio 20 d.)

Renginio organizatoriai: Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas ir VDU HMF Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Renginio programa


Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje VII“ (2018 m. spalio 25 d.)

Klasteris: Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje

Konferencijos programa


Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai“ (2018 m. spalio 22-26 d.)

Renginio organizatoriai: VDU Užsienio kalbų institutas ir Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Renginio programa 


XVIII-oji pasaulinė italų kalbos savaitė (2018 m. spalio 15-19 d.)

Minint XVIII-ąją pasaulinę italų kalbos savaitę, kurios šių metų tema „Italų kalba ir internetas, italų kalba internete“, VDU italistai kvietė į renginius, skirtus geriau pažinti italų kalbą ir kultūrą.

Renginio programa 


Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Simono Daukanto metams, „Istorikas – rašytojas: istorinio ir literatūrinio naratyvų sankirtos“ (2018 m. spalio 4-5 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Irena Buckley (Lituanistikos katedra)

Klasteris: Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ (2018 m. rugsėjo 28 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Konferencijos programa


Iniciatyva Kaunui – Sugiharos savaitė (2018 m. rugsėjo 3-9 d.)

2018 m. rugsėjo 3-9 d. Sugiharos savaitės metu vyko koncertai, simpoziumas, filmų peržiūros, viešos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti unikalūs renginiai. Jų metu kauniečiai galėjo daugiau sužinoti apie japonišką kultūrą bei Kauno ir Japonijos draugystės istoriją.

Apie renginį

Renginio programa


22-oji Kauno istorijos konferencija „Demokratizacijos procesai Kaune: nuo atskirų sluoksnių atstovavimo iki visuotinio balsavimo“ (2018 m. gegužės 17-18 d.)

Konferencijos organizatorius: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kauno istorijos centras

Klasteris: Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai

Konferencijos programa


Mokslinė konferencija Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės (2018 m. balandžio 26d. )

Konferencijos organizatorius: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Konferencijos programa


VDU Azijos savaitė (2018 m. kovo 5-9 d.)

VDU Azijos savaitė yra penkių dienų trukmės renginių ciklas, skirtas supažindinti visuomenę su Rytų Azijos šalimis – Japonija, Kinija ir Korėja. Renginiuose patraukliai pristatomos azijiečių kultūros, menų ir virtuvės ypatybės. Prie renginių organizavimo aktyviai prisideda ASC socialiniai partneriai iš visos Lietuvos.

Renginio organizatoriai: VDU Azijos  studijų centras (ASC) ir studentų klubai „Hallyu“, „Hashi“ ir „Wu Wei“

Renginio programa 


Iniciatyva Kaunui – Frankofonijos mėnuo (2018 m. kovo mėn.)

2018 m. kovo mėnesį vyko įvairūs renginiai, skirti prancūzų kalbai ir kultūrai: paskaitos, diskusijos, koncertai, filmų peržiūros, spektakliai. Daug dėmesio buvo skirta politikai – tarptautinėje konferencijoje, skirtoje santūriai nutylėjimo kultūrai, pagrindinį pranešimą skaitė vienas žinomiausių komunikacijos specialistų pasaulyje, Paryžiaus Nacionalinio mokslinių tyrimų centro direktorius, profesorius Dominique Wolton.


2017 m.

Tarptautinė konferencija „Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje: įnašas į demokratiją, taiką ir darnųjį vystymąsi“ (Civil Society in East Asian Coutries: Contributionss to Democracy and Sustainable Development(2017 m. spalio 26-27 d.)

Renginio vadovas / organizatorius: dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra ir Azijos studijų centras)

Konferencijos programa


Jungtinis tarptautinis seminaras „Daugiakalbystė ir grėsmė kalboms Baltijos regione“ (The joint international workshop „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region)  (2017 m. spalio 20-21 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimo centras)

Klasteris: Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste (H-08-16)

Seminaro programa


3-ioji tarptautinė Kanados studijų konferencija Kaune „Celebrate Canada, Celebrate Montreal“  (2017 m. spalio 7 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: Kristina Aurylaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Rytų Europa ir vokiečių literatūra Johannesas Bobrowskis ir kiti“ (Der Osten Europas und die deutsche Literatur. Johannes Bobrowski und andere) (2017 m. rugsėjo 21-23 d.)

Renginio vadovės / organizatorės: prof. dr. Sigita Barniškienė, doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas  (2017 m. rugsėjo 15-17 d.)

Renginio vadovas / organizatorius / dalyvis: doc. dr. R. Kamuntavičius (Istorijos katedra, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, Varšuvos universitetas)

Klasteris: Tautos, valstybės ir atmintys buvusios LDK žemėse: Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija (S-14-02)

Kongreso programa


IV Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai“ (2017 m. rugsėjo 14-16 d.)

Renginio vadovas / organizatorius: prof. dr. Jonas Vaičenonis (VDU HMF Istorijos katedra ir Kauno istorijos centras)

Renginio programa


6-oji tarptautinė konferencija „Kalba, literatūra ir kultūra – daugiakultūriškumo ženklai“ (The 6th International Conference on Language, Literature and Culture – Traces of Multiculturalism(2017 m. gegužės 19-20 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinis tarpdisciplininis CLARIN-LT seminaras „Socialinių medijų išteklių kūrimas ir naudojimas“ (2017 m. gegužės 18-19 d.)

Renginio vadovės / organizatorės: dr. Jolanta Kovalevskaitė, doc. dr. Andrius Utka, dr. Jurgita Vaičenonienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra ir Kompiuterinės lingvistikos centras)

Klasteris: Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas (H-08-12)

Seminaro programa


Tarptautinė konferencija „Miesto visuomenės Vidurio Rytų Europoje XVII–XIX a.: tęstinumas ir elitų kaita“ (Urban Societies of Central and Eastern Europe in the 17th-19th Centuries: Continuity and Changes of Elites(2017 m. balandžio 28 d.)

Renginio vadovai / organizatoriai: doc. dr. Liudas Glemža, dr. Remigijus Civinskas (Istorijos katedra ir Kauno istorijos centras)

Klasteris: Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai (H-08-02)

Apie konferenciją


Trečiasis Baltijos šalių seminaras Korėjos studijoms (3rd Baltic Seminar on Korea Studies) (2017 m. balandžio 21 d.)

Renginio vadovai / organizatoriai: dr. Linas Ddvalis, dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra ir Azijos studijų centras)

Seminaro programa


2016 m.

Tarptautinė konferencija „Europa, tautos ir nesaugumas: neramios tapatybės“ (2016 m. birželio 30 – liepos 2 d.)

Konferencijos pirmininkė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė  (Humanitarinių mokslų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Tautybių studijų asociacija (angl. Association for the Study of Nationalities)

Konferencijos programa


20-oji Kauno istorijos konferencija „Dvaras Kauno mieste ir regione: artimas ir tolimas pasaulis“ (2016 m. gegužės 19–20 d.)

Konferencijos organizatoriai: Kauno istorijos centras, VDU HMF Istorijos katedra

Klasteris: Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai (H-08-02)

Konferencijos programa


Tarptautinė mokslinė konferencija „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“ (2016 m. gegužės 6-7 d.)

Konferencijos organizatoriai: Laisvojo Briuselio universiteto Lingvistikos centro Retorikos tyrimų grupė, VDU Lietuvių literatūros katedra, VDU Viešosios komunikacijos katedra

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ (2016 m. balandžio 14 d.)

Konferencijos organizatoriai: VDU Lietuvių išeivijos institutas, VDU Lietuvių literatūros katedra

Konferencijos programa


Tarpdisciplininė mokslinė konferencija “William Shakespeare: Past, Present and Future” (2016 m. balandžio 8–9 d. )

Konferencijos organizatoriai: VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Daugiau apie konferenciją