Magistrantūros programa – Modernioji lingvistika

Kviečiame studijuoti Moderniosios lingvistikos magistrantūros programoje!

Kuo ši programa išskirtinė?

1) Ši programa trunka 1,5 metų – du semestrus studentai klauso dėstomų dalykų, trečiąjį – rengia magistro darbą.

2) Šioje programoje suteikiama galimybė studijas derinti su darbu ar kita veikla. Dalis dėstomų dalykų yra nuotoliniai arba mišrūs nuotoliniai. Tačiau net ir auditorinių dalykų dėstytojai suteikia galimybę studijuoti nuotoliniu būdu – visą medžiagą ir užduotis kelia į Moodle, čia vyksta ir didžioji dalis atsiskaitymų.

3) Programoje gali studijuoti studentai, baigę įvairias humanitarinių ar socialinių mokslų sričių programas programas. Pas mus sėkmingai studijuoja Lietuvių filologiją, Italistiką ir romanų kalbas, Frankofonijos šalių kalbas, Vokiečių ir anglų filologiją, Komunikacijos ir žiniasklaidos mokslus, Švietimo ir ugdymo krypčių programas baigę absolventai. Taigi šioje programoje studentai mokosi ne tik iš dėstytojų, bet ir vieni iš kitų. Skirtingos patirtys ir žinios suteikia galimybę diskutuoti ir pamatyti analizuojamų reiškinių įvairiapusiškumą.

4) Programos studentai turi unikalią galimybę patys pasirinkti pageidaujamą specializaciją. Studijuodami šioje programoje klausysite tik 3 privalomus dalykus, visus kitus dalykus pasirinksite iš pageidaujamo specializacijos bloko: Kalbos technologijos ir vertimas arba Sociolingvistika. Šie du blokai siūlomi atsižvelgiant į nacionalinius ir Europos prioritetus, visuomenės pokyčius, naujus darbo rinkos poreikius. Taip pat suteikiama galimybė klausyti ir kitų universitete vykdomų magistro programų dalykus.

Kalbos technologijos ir vertimas. Vertimo teorijų išmanymas, gebėjimas naudotis automatinės ir automatizuotos kalbos analizės įrankiais, vertimo ir redagavimo praktika, kalbos apdorojimo, kaupimo, saugojimo ir teksto tvarkybos žinios, gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimas absolventams suteiks galimybę įsidarbinti vertimų biuruose, teikti kalbos redagavimo paslaugas, dirbti leidyklose, redakcijose, televizijoje ir radijo stotyse, reklamos agentūrose, informacijos valdymo įstaigose, kalbos technologijas kuriančiose įmonėse. Studijų metu kalbos technologijų įgūdžių studentai gali įgyti tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) nacionaliniame centre, įsteigtame VDU.

Sociolingvistika. Nuolat intensyvėjant ir įvairėjant migracijai bei jos rūšims, kintant etninių daugumų / mažumų koncepcijoms, išryškėja sociolingvistikos srities specialistų, gebančių profesionaliai įvertinti ir prognozuoti kalbos ir visuomenės sąveiką bei spręsti įvairius kalbos politikos klausimus, poreikis. Studentai, pasirinkę Sociolingvistikos specializaciją, gilinsis į socialinius ir kognityvinius kalbinės tapatybės aspektus: kalbos variantiškumą, stilizaciją, kalbos ideologijas, kalbos sąsajas su etniniais, religiniais, politiniais, istoriniais, biologiniais, lyties, psichinės raidos ir kt. veiksniais. Įgytos sociolingvistikos srities žinios suteiks absolventams galimybę konsultuoti daugiakalbystės klausimais teisės, kultūros, švietimo, verslo atstovus. Absolventai, turėdami sociolingvistikos žinių ir gerai mokėdami gimtąją bei užsienio kalbą, galės dėstyti lietuvių kalbą negimtakalbiams įvairiuose kursuose, patys juos organizuoti ir jiems vadovauti. Praktinių šios srities įgūdžių studentai gali įgyti VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centre.

Plačiau apie programą skaitykite čia https://www.vdu.lt/lt/study/program/detailed/257/