JAV Ambasados dovana – amerikiečių literatūros knygos

2017 m. gegužės 4 d. bibliotekoje lankėsi JAV ambasados spaudos ir kultūros atašė Heather Steil, Amerikos centro/bibliotekos direktorius Aleksandras Balčiūnas, bibliotekininkė Nijolė Petrauskienė. Vizito metu VDU bibliotekai buvo padovanota amerikiečių literatūros knygų kolekcija. Tuo ypatingai džiaugiasi VDU bakalauro studijų programos „Anglų filologija” ir magistro studijų programos „Taikomoji anglų kalbotyra” studentai ir dėstytojai. Gautos knygos ypač naudingos studijų dalykų „Amerikiečių literatūros apžvalga 1”, „Amerikiečių literatūros apžvalga 2” ir „Amerikiečių civilizacija” bei „Literatūrinis vertimas” studentams. Vytauto Didžiojo universitetas – vienintelis Lietuvoje, kuriame daug dėmesio skiriama JAV kultūros, politikos ir regionų studijoms. Kasmet 25-30 proc. VDU Anglų filologijos baigiamųjų darbų rašoma JAV tematika.