Išorinis tarptautinis Lingvistikos studijų krypties nuotolinis vertinimas

Gegužės 11 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyks lingvistikos studijų krypties magistro studijų programų „Modernioji lingvistika”, “Taikomoji anglų kalbotyra” ir jungtinio laipsnio programos “Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ vertinimas. Užsienio ekspertai susitiks su programų savianalizės rengimo grupe, administracija, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais.

Vizito darbotvarkė.