Informacija įstojusiems į VDU

Džiaugiamės, kad bakalauro studijas 2019 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete. Linkime Jums turiningų ir prasmingų studijų metų!

Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, Jums reikia nuo liepos 29 d. 9 val. iki liepos 31 d. 17 val. pasirašyti elektroninę studijų sutartį jungiantis adresu: https://epasirasymas.vdu.lt/

Elektroninę studijų sutartį galima sudaryti dviem būdais:

 • Sutarties sudarymas internetu – turintiems elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą arba užsiregistravus VDU e. pasirašymo sistemoje;
 • Sutarties sudarymas atvykus į VDU.

Sutartį pasirašyti atvykus į universitetą bus galima liepos 29-31 d. nuo 9:00 iki 17:00 val. V. Putvinskio g. 23, Kaunas.

Prieš pasirašant studijų sutartį, pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, galite prisijungę prie LAMA BPO sistemos adresu www.lamabpo.lt

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis iki nurodytų datų. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Atvykstantys pasirašyti studijų sutartį į VDU turi turėti šiuos dokumentus:

 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai;
 • Jei baigta aukštesnioji arba aukštoji mokykla – pateikiama diplomo kopija. Taip pat visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Registracijos mokesčio kvitą – 45 €;
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ir nėra nurodytas asmens kodas;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai;
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą;
 • Įgaliotieji asmenys privalo turėti notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą;
 • Visus kitus dokumentus, kuriuos stojantysis nurodė pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

 • VDU Studijų informacijos centras
 • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 206
 • El. paštas vdu@vdu.lt