In memoriam Profesorius Antanas Tyla (1929–2018)

Lapkričio 23 d. Amžinybėn iškeliavo iškilus Lietuvos istorijos tyrėjas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius Antanas Tyla.

Kilęs iš Anykščių krašto ūkininkų šeimos, skaudžiai išgyveno sovietinę okupaciją, brolio partizano žūtį, tėvų ir kitų šeimos narių tremtį. 1956 m. baigęs istorijos studijas Vilniaus universitete, dėl politinių pažiūrų nebuvo priimtas į aspirantūrą, mokytojavo Veiviržėnuose. 1958 m. jam pavyko įsidarbinti Lietuvos istorijos institute, kuriame gimė žymiausi profesoriaus darbai – monografijos „1905 metų revoliucija Lietuvos kaime“ (1968), „Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje“ (1986), „Garšvų knygnešių draugija“ (1991), miestų istorijos šaltinių publikacijos. Šiame institute profesorius apgynė istorijos mokslų kandidato (1964 m.) ir daktaro (1988 m.) disertacijas, dirbo iki pensijos 2002 m.

Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, Antano Tylos pastangomis 1991 m. buvo suformuota Istorijos katedra, kuriai vadovavo iki 1997 m. Profesoriaus mokslinė ir pilietinė veikla buvo įvertinta valstybiniais apdovanojimais, 1998 m. už nuopelnus Lietuvos valstybei ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas,  2009 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius.

Profesorius buvo vienas produktyviausių istorikų, nepaleidęs plunksnos iš rankų iki pat gyvenimo pabaigos. 2004  m. pasirodė jo knyga „Lietuva prie vasario 16-osios slenksčio“,  2010 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“, 2012 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas: XVI a. antroji pusė – XVII amžiaus vidurys“, 2013 m. – „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 1802–1918 m.“. Gyvenimo saulėlydyje profesorius sugrįžo prie ištakų, parašė biografinę – mokslinę knygą „Apie Anykščius ir anykštėnus“ (2016), kurioje jautriai ir tuo pačiu profesionaliai įamžino savo gimtojo krašto istoriją.

Antanas Tyla buvo gilios erudicijos mokslininkas, nepaprastai sąžiningas, geranoriškas, savo mokiniams atsidavęs Mokytojas. Ilsėkis ramybėje, brangus Profesoriau.

Su profesoriumi atsisveikinsime pirmadienį, lapkričio 26 d., nuo 16 val. Vilniaus laidojimo rūmų I salėje (Olandų g. 22, Vilnius). Pirmadienį 17.30 mišios Vilniaus arkikatedroje. Urna išnešama antradienį 12 val., laidojama Karveliškių kapinėse. Prašoma pagerbti baltomis gėlėmis.