Galinos M. Yemelianovos ir Egdūno Račiaus knyga „Muslims of Post-Communist Eurasia”

Džiaugiamės netrukus pasirodysiančia žymių islamo studijų tyrinėtojų Galinos M. Yemelianovos ir Egdūno Račiaus knyga Muslims of Post-Communist Eurasia.

Knygoje analizuojami islamo valdysenos raida ir vietinių musulmonų savo „musulmoniškumo“ atradimo iš naujo pobūdis ir formos pokomunistinės Eurazijos erdvėje. Joje atskleidžiamas politinio ir ideologinio skirtumo tarp Vidurio ir Pietryčių Europos, iš vienos pusės, ir Rusijos bei daugumos Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių, iš kitos pusės, poveikis vietinei islamiškai aplinkai. Knygos autoriai analizuoja didesnį islamo buvimą viešumoje konstituciškai pasaulietiniuose kontekstuose ir kritiška įvertina islamo „prijaukinimą” bei „įtraukimą” Europoje. Ypač įdomios yra naujų, „globalistinių“ islamo interpretacijų plitimo pasekmės ir jų santykis su esamais „tradiciniais“ islamiškais įsitikinimais ir praktika. Knygoje šie ir kiti klausimai nagrinėjami per tarpdisciplininę prizmę, jungiančią istoriją, religijos studijas/teologiją, socialinę antropologiją, sociologiją, etnologiją ir politikos mokslus.

Egdūnas Račius yra religijotyrinkas, etnologas, musulmoniškųjų kultūrų tyrinėtojas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, HMF Kultūrų studijų katedroje bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studentams dėstantis dalykus, susijusius su islamo istorija, musulmonų grupių įvairove.