Diplomų įteikimo šventė Humanitarinių mokslų fakulteto studentams

Birželio 21-23 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko tradiciniai šventiniai diplomų įteikimo renginiai, kurių metu bendruomenė išlydėjo daugiau nei 2 tūkst. alumnų. Humanitarinių mokslų fakulteto studentai savo diplomus atsiėmė Joninių išvakarėse, birželio 23 dieną.

Absolventus pasveikinęs universiteto rektorius prof. Juozas Augutis pakvietė stabtelėti ir įvertinti nueitą kelią, pasidžiaugti savo pasiekimais, o tada keliauti tolyn. „Būkite drąsūs ir atviri, nes tvirtas pagrindas jau yra paklotas. Vytauto Didžiojo universitete praleistus metus Jūs bandėte ir plėtėte pažinimo ir galimybių ribas, gilinote žinias, aiškinotės įvairių reiškinių kilmę ir priežastis, formavote savo požiūrį. Čia Jūs turėjote terpę, kurioje galėjote patenkinti savo smalsumą ir stimuliuoti vaizduotę; turėjote betarpišką dėstytojo ir studento bendryste paremtą aplinką. Yra sakoma, kad laimė lydi drąsius. O drąsa juk nėra baimės neturėjimas. Tai – labiau pasiryžimas baimės nepaisyti ir peržengti ribas. Tad išdrįskite jas peržengti nuolat besikeičiančiame pasaulyje, kad išpildytumėte savo net ir nebylius lūkesčius, o šie pasiekimai taptų geresnio, gražesnio, prasmingesnio buvimo detalė“, – kvietė rektorius.

Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė paskatino absolventus pasitelkti savo vertybes, išmintį ir kompetencijas kuriant ateities visuomenę. „Šiandien niekas negali pasakyti, kokių žinių reikės sprendžiant rytojaus problemas. Daugelį problemų jau įsivardijome – tai klimato kaita, pasaulinė pandemija, bet ar jau suvokiame visus iššūkius, kylančius iš socialinės distancijos,  informacinių karų ir mūsų pačių visuomenės poliarizacijos. Gamtos, tikslieji mokslai siūlo sprendimus – atsinaujinantiems energijos ištekliams, vakcinoms, bet puikiai matome, kad vien šito neužtenka. Esu tikra, kad Jūs, mieli humanitarai, atsinešate vertybes, išmintį ir kompetencijas, kurios gali padėti diskutuoti, kalbėtis ir susikalbėti. Tikiuosi, kad išmokėme Jus svarbiausio dalyko – gebėti užduoti tinkamus klausimus tiems, kurie mėgina viską supaprastinti, kurie dedasi žiną tiesą, gebėti parodyti, kad gali būti daugiau žiūrėjimo taškų – nesvarbu, ar pagalbon pasitelksite istoriją, literatūrą ar kitų kultūrų išmanymą. Gebėjimas įžvelgti įvairovę, išgirsti kitokią nuomonę – šiandien tai itin aktualu. Jūs, mielieji absolventai ir absolventės, žinote tai geriau nei kas kitas“, – teigė doc. dr. Rūta Eidukevičienė.

Atsižvelgiant į ekstremalios padėties Lietuvoje situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) rekomendacijas bei siekiant užtikrinti VDU bendruomenės narių ir jų artimųjų saugumą, šiemet į VDU Didžiąją salę diplomų atsiimti buvo pakviesti tik absolventai. Artimieji ir draugai naujuosius absolventus, atsiėmusius diplomus, galėjo pasveikinti ir nusifotografuoti lauke, o pačią diplomų įteikimo ceremoniją stebėti tiesiogiai savo išmaniuosiuose įrenginiuose. Labai džiaugiamės, kad šie ribojimai nesutrukdė džiaugtis gautais diplomais ir pajausti šventinę dvasią.

Sveikiname visus absolventus ir absolventes ir linkime niekuomet nepamiršti, kad VDU ir Humanitarinių mokslų fakulteto durys Jums visuomet yra ir bus atviros!