Declamationes kvietė jaukiai „pusryčioti“ kartu su Simonu Daukantu

VDU studentų kūrybinė grupė Declamationes spalio 3 dieną kvietė jaukiai „pusryčioti“ kartu su Simonu Daukantu ir taip smagiai pradėti renginių ciklą „Anava, ar tik ne Daukantas?“ Daukantas „labjaus kavą kaip arbatą mėgdavo gerti. Mėgdavo žuvis, pieniškus, mėsiškus valgius“ (M. Davainis-Silvestraitis). Tad studentai pavaišino susirinkusius, jų manymu, žemaitiškiausiu valgiu – kastiniu.

Literatūrinių pusryčiu metu žemaitiškai skaityti Daukanto tekstai, vedantys klausančius nuo sengirės, laukinės ir neapvaldytos baltų žemės erdvės, prie sukultūrintos bei artimos namų vietos, kurioje žmones suburdavęs bendras stalas. Na, o ant jo, tiek kiekvieną dieną, tiek kasdienybės ritualą keičiant šventėms, padedami įvarūs „sriuobalai“, „raugtinės“, „džiovinta kepta mėsa“ ir „didžiai čėdijami – batviniai“.

Prie pusryčių stalo studentai kvietė pasikalbėti. Kadangi atėjus į universitetą žinios apie Daukantą yra labai kuklios, studentai svarstė, kokiuose kontekstuose šiandien minimas Daukantas. Prof. E. Alenksandravičius mini Daukanto žinotą bičiulio sąvoką, aprėpiančią draugijinio gyvenimo būdą. Studentai tokį gyvenimo būdą atranda būdami savoje kūrybinėje grupėje. Taip pat, pagal prof. G. Subačių, Daukantas minėtinas kaip rašybos virtuozas, klausta, ar prasminga šiandien ranka rašyti tekstus. Prisimintas ir K. Sabaliauskaitės pranešimas, skaitytas Santaros-Šviesos suvažiavime Alantoje, sukėlęs polemiką dėl Daukanto kaip carinės Rusijos valdininko laikysenos. Ir dar vienas netikėtas kontekstas: „Daukantas – lietuviškas Napoleonas“ (prof. T. Venclova).

Pusryčių metu rodytos fotografijos iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno skyriaus archyvo vizualiai papildė skaitytus tekstus. O šiandien, kaip pastebėjo studentai, kinematografinis šių dienų sengirės vaizdas, atskleistas režisieriaus M. Survilos filme „Sengirė“, gali priminti Daukanto aprašytas senovės girias.

Taip studentai mėgino aktualizuoti ir priartinti Daukantą prie mūsų kartu ieškodami gana nutolusios literatūros naujų ir kūrybiškų pateikimo formų.

Jaukus renginys užbaigtas „Lakūno romansu“, sujungiančiu pusryčius, Daukanto mėnesio pradžią, su pabaiga – lapkričio 8 d. vakaru ir publicistiniu spektakliu „Romantikai“, į kurį maloniai kviečiama visa VDU bendruomenė ir visuomenė – idealistai ir pragmatikai, romantikai ir realistai.

Iki kitų susitikimų prasminguose  ir šiltuose renginiuose!

Visą Daukanto mėnesio programą rasite čia

Nuotraukų autorius Jonas Petronis