Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

 

Rugsėjo 13-17 d. Trakuose vyksta Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų II“. Mokymuose dalyvauja dėstytojai iš Prahos Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Varšuvos universiteto (Lenkija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), Talino universiteto (Estija) ir kt. Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų.

Mokymų programoje numatytos įvairios paskaitos, seminarai, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaito doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, dr. Jūratė Čerškutė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, lekt. Rita Juodelienė iš Muzikos ir teatro akademijos ir kiti. Kursų vadovė – doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, koordinatorė – Agnė Balzaitė.

Mokymai rengiami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurį įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo veiklas galima rasti čia: https://baltnexus.lt