280 žodžių, kurie pakeitė Europos ir pasaulio istoriją

Rugsėjo 16 d., pirmadienį, Sugiharos namuose (Vaižganto g. 30) vyks renginiai, skirti Molotovo–Ribentropo pakto 80-mečiui: 11 valandą britų istorikas Roger Moorhouse skaitys paskaitą apie nacius ir sovietus anglų kalba, o 15 val. vyks diskusija, kurioje paktą aptars dr. Bronius Makauskas, prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Simonas Strelcovas ir prof. Jan Kuper (Nyderlandai). Moderatorius – dr. Linas Venclauskas.

Molotovo–Ribentropo paktą įprasta minėti jo pasirašymo dieną – rugpjūčio 23-ąją, Lietuvoje jis siejamas su 1940 m. birželio 15-osios Lietuvos okupacija, tačiau iš tikrųjų jis pradėjo „veikti“ 1939 m. rugsėjo 17 d. Sovietų Sąjungai užpuolus jau su naciais kariaujančią Lenkiją. Todėl Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ kaip minėtiną pasirinko šią datą, taip primenant, kad Antrojo pasaulinio karą inicijavo du totalitariniai režimai: ne tik nacių, bet ir sovietų.

Sovietų invazija į rytinę Lenkiją padidino ir karo pabėgėlių srautus, kurių daugiau nei 30 tūkst. priglaudė ir tuomet dar nepriklausoma Lietuva, tokiu būdu jusdama pakto veikimą anksčiau nei įvyko pačios Lietuvos okupacija.

Žinomas britų istorikas Roger Moorhouse Sugiharos namuose skaitys paskaitą tema „Nazi Germany and the Soviet Union: The forgotten Great Power relationship of World War Two“ (anglų k.). Mokslininko knyga „Velniška sąjunga. Molotovo–Ribentropo paktas 1939 – 1941 m.“ 2015-aisiais pasirodė ir lietuvių kalba. Savo paskaitoje jis primins, kad Antrojo pasaulinio karo iniciatorės ir agresorės buvo dvi – nacių Vokietija ir Sovietų Sąjunga, ir papasakos, kokie tikslai ir peripetijos siejo šiuos du totalitarinius režimus, galų gale – kaip 280 žodžių pakeitė ne tik Europos, bet ir viso pasaulio istoriją.

Popiet tema bus toliau gvildenama diskusijoje „Molotovo–Ribentropo paktas 80-ties metų perspektyvoje. Centrinės Europos patirtys“ (lietuvių k.). Renginyje bus aptarta pakto reikšmė ir įtaka, žvelgiant į jį ne tik kaip tiesioginį kelią į 1940-ųjų Lietuvos okupaciją, bet ir platesniame kontekste, rodant, kad pakto veikimą mūsų šalis pajuto dar prieš minėtą okupaciją, o jo tiesioginės įtakos ir reikšmės regione jaučiamos ir šiandien.

Renginį organizuoja Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“, bendradarbiaudamas su LR Užsienio reikalų ministerija bei Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje.

Daugiau informacijos teikia Linas Venclauskas, el. paštas linas.venclauskas@vdu.lt.

Daugiau apie Roger Moorhouse