Tarptautinės mokyklos

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai

Tarptautiniai ryšiaiVytauto Didžiojo universitete 2020 m. liepos 13 – rugpjūčio 7 dienomis vyks intensyvūs lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai. Į Kauną kviečiame pasaulio lietuvius, įvairių sričių studentus, užsienio šalių piliečius mokytis lietuvių kalbos ir geriau pažinti Lietuvą.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai – tai puiki proga pažinti, pabendrauti, pabūti kartu su žmonėmis iš viso pasaulio ir kartu pramokti lietuvių kalbos ar ją patobulinti. Prisitaikydami prie skirtingų atvykstančiųjų poreikių, paprastai organizuojame 3 skirtingų lygių lietuvių kalbos kursus.

VDU jau aštuonioliktus metus yra visų besidominčių lietuvių kalba ir kultūra traukos centras. Mokytis kalbos ir maloniai praleisti mėnesį vasaros kursuose paprastai atvyksta apie 50 svečių iš įvairių Europos, Amerikos, Australijos, Azijos šalių. Studentai kursų metu turtina žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramatikos, dalyvauja diskusijose, daug sužino apie savitą mūsų krašto kultūrą, literatūrą, meną, istoriją ir politiką.

Kursų metu aplankomos istorinės Kauno vietos, muziejai, savaitgaliais vykstama į Vilnių, Trakus, Druskininkus, organizuojami įvairūs renginiai.

DAUGIAU INFORMACIJOS


Lituanistinės studijos mokytojams

Vytauto Didžiojo universitete 2020 m. liepos 21 – rugpjūčio 4 dienomis bus organizuojamos intensyvios lituanistinės studijos, į kurias kviečiami užsienio lietuvių mokytojai, dirbantys lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje su ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiais.

Šių užsiėmimų metu bus tobulinami lietuvių kalbos įgūdžiai, organizuojami didaktikos, ugdymo psichologijos mokymai, aptariami andragoginės veiklos principai. Taip pat siekiama plačiau supažindinti su Lietuvos kultūra, istorija, menu, tradicijomis, socialinėmis aktualijomis, kurios, tikimasi, kūrybiškai įsilies į studijose dalyvaujančių mokytojų dėstomus dalykus, edukacines veiklas.

Be teorinių bei praktinių paskaitų vyks kultūriniai vakarai, lankomos įvairios parodos, gražiausios Lietuvos vietovės.

Dokumentai į intensyvias lituanistines studijas mokytojams priimami iki 2020 m. balandžio 7  d.

Norintys registruotis į VDU organizuojamas intensyvias lituanistines studijas, turi:

  • Būti užsienio lietuviu;
  • Dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais  ir (ar) suaugusiaisiais;
  • Lietuvių kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B1).
  • Reikiamus dokumentus siųsti adresu: giedre.barkauskaite@vdu.lt

Pateikiant paraišką būtini šie dokumentai:

  1. Anketa
  2. Motyvacinis laiškas (atviras tekstas)
  3. Rekomendacija iš bendruomenės 
  4. Dokumentai: a) įrodantys, kad dirba mokytoju b) įrodantys lietuvišką asmens kilmę

Visi norintys dalyvauti VDU organizuojamose vasaros intensyviose lituanistinėse studijose privalo būti susipažinę su informacija apie asmens duomenų apsaugą.

Preliminari programa