Norintiems studijuoti

Vytauto Didžiojo universitetas bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu priima studentus į nuolatinių studijų programas. Stojantieji į Humanitarinių mokslų fakultetą gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas vietas. Studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos yra pateiktos Vytauto Didžiojo universiteto tinklalapyje.

Priėmimas į bakalauro studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais ir vyksta dviem etapais.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus skelbiama ir nuolat atnaujinama VDU tinklalapyje ir interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

Priėmimas į Humanitarinių mokslų fakulteto siūlomas magistrantūros studijų programas vykdomas pagal universiteto ir studijų programų komitetų nustatytą tvarką.

Magistro studijų programos skirtos parengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir gebėjimo jas analizuoti bei taikyti. Asmenims, baigusiems magistro studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties (šakos) magistro laipsnis. Magistro studijų trukmė – 1,5–2 metai. Jos skiriamos į du etapus: pirmąjį, kai studijuojami privalomieji bei pasirenkamieji dalykai, atliekami tiriamieji darbai, projektai, ir antrąjį, kai rengiamas magistro diplominis darbas (paskutinį semestrą). Daugiau informacijos apie stojimą į magistrantūros programas rasite čia.