Doc. dr. Erika Rimkutė

Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, automatinė morfologinė analizė bei sintezė, morfologinis daugiareikšmiškumas ir jo ribojimas, automatinė sintaksinė analizė, kalbos kultūra, pastovieji junginiai, morfemika.
Gyvenimo aprašymas
erika.rimkute@vdu.lt