Doc. dr. Erika Rimkutė

Mokslinių tyrimų sritys: tekstynų lingvistika; kompiuterinė lingvistika; automatinė morfologinė analizė bei sintezė; morfologinis daugiareikšmiškumas ir jo ribojimas; automatinė sintaksinė analizė; kalbos kultūra; pastovieji junginiai; morfemika.
Gyvenimo aprašymas
erika.rimkute@vdu.lt