Prof. dr. Asta Kazlauskienė

Mokslinių tyrimų sritys: sakytinės lietuvių kalbos tyrimai: akustinės garsų ypatybės, fonotaktika, kirčiavimo dėsningumai, normos ir vartosena, kalbos ritmika, taikomoji kalbotyra.
Gyvenimo aprašymas
asta.kazlauskiene@vdu.lt