Konferencijos, mokslo renginiai

2018 m.

Iniciatyva Kaunui – Frankofonijos mėnuo

2018 m. kovo mėnesį vyko įvairūs renginiai, skirti prancūzų kalbai ir kultūrai: paskaitos, diskusijos, koncertai, filmų peržiūros, spektakliai. Daug dėmesio buvo skirta politikai – tarptautinėje konferencijoje, skirtoje santūriai nutylėjimo kultūrai, pagrindinį pranešimą skaitė vienas žinomiausių komunikacijos specialistų pasaulyje, Paryžiaus Nacionalinio mokslinių tyrimų centro direktorius, profesorius Dominique Wolton.


Iniciatyva Kaunui – Sugiharos savaitė

2018 m. rugsėjo 3-9 d. Sugiharos savaitės metu vyko koncertai, simpoziumas, filmų peržiūros, viešos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti unikalūs renginiai. Jų metu kauniečiai galėjo daugiau sužinoti apie japonišką kultūrą bei Kauno ir Japonijos draugystės istoriją.

Apie renginį

Renginio programa


Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Simono Daukanto metams, „Istorikas – rašytojas: istorinio ir literatūrinio naratyvų sankirtos“ (2018 m. spalio 4-5 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Irena Buckley (Lituanistikos katedra)

Klasteris: Literatūros tekstų ir kultūros procesų sąsajos

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ (2018 m. rugsėjo 28 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Dalia Kuizinienė (Lituanistikos katedra)

Konferencijos programa


2017 m.

Tarptautinė konferencija „Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje: įnašas į demokratiją, taiką ir darnųjį vystymąsi“ (Civil Society in East Asian Coutries: Contributionss to Democracy and Sustainable Development(2017 m. spalio 26-27 d.)

Renginio vadovas / organizatorius: dr. Linas Didvalis (Kultūrų studijų katedra ir Azijos studijų centras)

Konferencijos programa


Jungtinis tarptautinis seminaras „Daugiakalbystė ir grėsmė kalboms Baltijos regione“ (The joint international workshop „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region)  (2017 m. spalio 20-21 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Lituanistikos katedra, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimo centras)

Klasteris: Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste (H-08-16)

Seminaro programa


3-ioji tarptautinė Kanados studijų konferencija Kaune „Celebrate Canada, Celebrate Montreal“  (2017 m. spalio 7 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: Kristina Aurylaitė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Rytų Europa ir vokiečių literatūra Johannesas Bobrowskis ir kiti“ (Der Osten Europas und die deutsche Literatur. Johannes Bobrowski und andere) (2017 m. rugsėjo 21-23 d.)

Renginio vadovės / organizatorės: prof. dr. Sigita Barniškienė, doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas  (2017 m. rugsėjo 15-17 d.)

Renginio vadovas / organizatorius / dalyvis: doc. dr. R. Kamuntavičius (Istorijos katedra, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas, Varšuvos universitetas)

Klasteris: Tautos, valstybės ir atmintys buvusios LDK žemėse: Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija (S-14-02)

Kongreso programa


IV Lietuvos istorikų suvažiavimas „Vasario 16-osios Lietuva: pirmtakai ir paveldėtojai“ (2017 m. rugsėjo 14-16 d.)

Renginio vadovas / organizatorius: prof. dr. Jonas Vaičenonis (VDU HMF Istorijos katedra ir Kauno istorijos centras)

Renginio programa


6-oji tarptautinė konferencija „Kalba, literatūra ir kultūra – daugiakultūriškumo ženklai“ (The 6th International Conference on Language, Literature and Culture – Traces of Multiculturalism(2017 m. gegužės 19-20 d.)

Renginio vadovė / organizatorė: prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra)

Klasteris: Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomieji tyrimai (H-08-08)

Konferencijos programa


Tarptautinis tarpdisciplininis CLARIN-LT seminaras „Socialinių medijų išteklių kūrimas ir naudojimas“ (2017 m. gegužės 18-19 d.)

Renginio vadovės / organizatorės: dr. Jolanta Kovalevskaitė, doc. dr. Andrius Utka, dr. Jurgita Vaičenonienė (Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra ir Kompiuterinės lingvistikos centras)

Klasteris: Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas (H-08-12)

Seminaro programa


Tarptautinė konferencija „Miesto visuomenės Vidurio Rytų Europoje XVII–XIX a.: tęstinumas ir elitų kaita“ (Urban Societies of Central and Eastern Europe in the 17th-19th Centuries: Continuity and Changes of Elites(2017 m. balandžio 28 d.)

Renginio vadovai / organizatoriai: doc. dr. Liudas Glemža, dr. Remigijus Civinskas (Istorijos katedra ir Kauno istorijos centras)

Klasteris: Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai (H-08-02)

Apie konferenciją


Trečiasis Baltijos šalių seminaras Korėjos studijoms (3rd Baltic Seminar on Korea Studies) (2017 m. balandžio 21 d.)

Renginio vadovai / organizatoriai: dr. Linas Ddvalis, dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra ir Azijos studijų centras)

Seminaro programa


2016 m.

Tarptautinė konferencija „Europa, tautos ir nesaugumas: neramios tapatybės“ (2016 m. birželio 30 – liepos 2 d.)

Konferencijos pirmininkė: prof. dr. Ineta Dabašinskienė  (Humanitarinių mokslų fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Tautybių studijų asociacija (angl. Association for the Study of Nationalities)

Konferencijos programa


20-oji Kauno istorijos konferencija „Dvaras Kauno mieste ir regione: artimas ir tolimas pasaulis“ (2016 m. gegužės 19–20 d.)

Konferencijos organizatoriai: Kauno istorijos centras, VDU HMF Istorijos katedra

Klasteris: Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai (H-08-02)

Konferencijos programa


Tarptautinė mokslinė konferencija „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“ (2016 m. gegužės 6-7 d.)

Konferencijos organizatoriai: Laisvojo Briuselio universiteto Lingvistikos centro Retorikos tyrimų grupė, VDU Lietuvių literatūros katedra, VDU Viešosios komunikacijos katedra

Konferencijos programa


Tarptautinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ (2016 m. balandžio 14 d.)

Konferencijos organizatoriai: VDU Lietuvių išeivijos institutas, VDU Lietuvių literatūros katedra

Konferencijos programa


Tarpdisciplininė mokslinė konferencija “William Shakespeare: Past, Present and Future” (2016 m. balandžio 8–9 d. )

Konferencijos organizatoriai: VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Daugiau apie konferenciją