Magistrantūros programa – Literatūra ir spauda

Vytauto Didžiojo universitete siūloma literatūros ir spaudos magistrantūros programa – tai galimybė ne tik suprasti su šiomis medijomis susijusius procesus, bet ir gebėti juos vertinti kritiškai. Studijų programoje aiškinamos literatūros ir spaudos medijų ypatybės bei jų reikšmė kultūros procesuose.

Programoje studijuojami dalykai detaliai supažindina su literatūros tyrimuose naudojamais metodais – komparatyvistika, naratologija, fenomenologija, hermeneutika, feministinė kritika ir t. t. Šių metodologijų išmanymas leidžia kūrybingai naudoti literatūrologinius instrumentus ir profesionaliai analizuoti su literatūra ar spauda susijusius reiškinius. Studijų metu rengiama mokslinė konferencija, kurioje studentai savarankiškai atlieka literatūrologinius tyrimus, analizuodami jiems aktualias temas bei praktiškai save išbando tokio pobūdžio renginiuose.

Studijuojant taip pat aiškinama ir spaudos medijos reikšmė bei kaip ji yra susijusi su literatūriniais reiškiniais. Daug dėmesio skiriama kultūrinei žiniasklaidai, kuri yra neatsiejama literatūros procesų dalis. Analizuojama Lietuvos kultūrinės spaudos situacija, kritiškai vertinami joje vykstantys reiškiniai bei ieškoma sprendimų, kaip kultūrinė spauda galėtų labiau prisidėti prie šiandien aktualių kultūrinių įvykių. Studijų metu mokomasi kūrybiškai ir kritiškai rašyti kultūrinėje žiniasklaidoje vyraujančio žanro tekstus (recenzija, esė, straipsnis, interviu) ir skatinama studentus aktyviai įsitraukti į šį lauką. Taip pat vienas semestras yra skiriamas literatūrinio redagavimo paskaitoms, kurių metu įgytos žinios padeda ne tik paruošti tinkamus tekstus spaudai, bet moko profesionaliai redaguoti ir kitų parašytus tekstus.

Studijų programoje dėstomi dalykai yra orientuoti ne tik į teorinių dalykų išmanymą, bet ir praktinį jų panaudojimą. Todėl daugelis atsiskaitymo darbų yra skirti praktinių įgūdžių lavinimui, tekstų rašymui, literatūros teorijos pritaikymui. Studijų metu atliekama praktika: studentai savarankiškai pasirenka jiems aktualią darbo vietą, susijusią su literatūros ar spaudos medijomis, ir praktiškai pažįsta tokios veiklos ypatumus, pritaiko įgytas žinias, susipažįsta su literatūros lauke vykstančiais procesais ir geba juos kritiškai vertinti.

Literatūros ir spaudos magistrantūros programoje tikslingai yra ruošiamasi magistrantūros baigiamajam darbui. Studijų metu rašomi tiriamieji darbai, kurie tampa dalis galutinio darbo. Tai leidžia nuosekliai tirti studentui aktualią temą, geriau pažinti su ja susijusius reiškinius ir tinkamai pasiruošti baigiamojo darbo gynimui.

Studijuodami šioje magistrantūros studijų programoje studentai geba viešai diskutuoti apie literatūros lauke vykstančius procesus, argumentuotai išreikšti savo požiūrį apie kultūroje vykstančius reiškinius ir prisiimti atsakomybę už save, kaip literatūros lauke veikiantį agentą.

Daugiau apie programą, studijuojamus dalykus ir priėmimo sąlygas.