Filosofijos katedra

Filosofijos katedra įsikūrusi Humanitarinių mokslų fakultete, joje vykdomos bakalauro (Filosofija) ir magistro (Praktinė filosofija) studijų programos. Katedros dėstytojai ir doktorantai dirba ties šiuolaikinės filosofijos tyrimais: šiuolaikine etika ir estetika, socialine ir politine filosofija, politine antropologija, fenomenologija, biopolitika, ekosofija, laiko ir atminties teorijomis, feminizmo filosofija.

Gintaras Sungaila


Darbo tema: Filosofinė Rytų Bažnyčios liturgijos egzegezė II-VIII a. tekstuose
Vadovas: prof. dr. Tatjana Aleknienė
gintaras.sungaila@vdu.lt