Apie bakalauro programą Filosofija ir politinė kritika

Bakalauro studijų programa Filosofija ir politinė kritika remiasi filosofine kritine teorija, kuri apjungia fenomenologines, socialinės ir politinės kritikos, psichoanalitinės filosofijos, etikos ir estetikos žinias, analizės ir kritikos gebėjimus aiškinant šiuolaikinius visuomenės ir mąstymo procesus. Įgytas žinias galės pritaikyti įvairiose socialinėse, politinėse, humanitarinėse institucijose:

  • žiniasklaidoje (kritiškai analizuoti vykstančius socialinius ir politinius procesus, medijų rinkas, technologijų poveikį žmogaus mąstymui ir pan.);
  • politinių partijų ir visuomeninių judėjimų veikloje (analizuojant ir rašant politines programas, ideologiją, interpretuojant socialinius, politinius, kultūrinius procesus);
  • versle (rengiant įmonės misiją, viziją, sudarant etikos kodeksus, kuriant įmonės filosofiją, skatinant darbuotojų refleksyvią kritinę veiklą ir dialogą);
  • įvairiose (valstybės) institucijose (dalyvauti rengiant strateginius planus, rašant misijas ir vizijas, užtikrinant aktyvų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą, rengiant ir aptariant viešosios paskirties objektus ar jų kaitą);
  • kūrybinėse erdvėse (kurti savo tekstus, tinklaraščius, rašyti renginių, filmų, knygų recenzijas, plėtoti alternatyvius komunikacijos kanalus, kurti laikinąsias autonomines zonas ar jas palaikyti medijose);
  • kultūrinėje srityje (kritiškai, argumentuotai reaguoti į kultūros procesus);
  • mokymo / dėstymo srityje (vedant etikos, filosofijos, pilietinio ugdymo pamokas).

Filosofija, kritinė teorija, etika, estetika

Tikslas: būti filosofiškais, emancipuotais, kritiškais ir visuomeniškai aktyviais. Nepaversk savęs priklausomu, išlaisvink savo protą ir tapsmą ir padėk kitiems tai daryti! Studijos akcentuoja kontinentinės filosofijos istoriją, kaip proto savęs pažinimo procesą, dialektiką, kaip priešybių mąstymą, hermeneutiką, kaip interpretacijos būdus, fenomenologiją, kaip patirties analizės metodologiją, psichoanalitinę ir komunikacinę filosofiją, kaip įvairių visuomenės patologijų kritiką, gilinasi į kritinę visuomenės teoriją, į socialinę ir politinę filosofiją bei susijusį aktyvizmą. Šiuolaikinė kritinė teorija yra praktinės filosofijos būdas ir suteikia gebėjimus aktyviai dalyvauti visuomeniniuose procesuose. Studijų metu gilinamasi į filosofijos istoriją, filosofijos pagrindus: metafiziką, dialektiką, fenomenologiją, hermeneutiką, estetiką, ekologiją, etiką, psichoanalitinę filosofiją, poststruktūralizmą, politinės filosofijos istoriją, kritinę teoriją. Studijų metu yra aktyvizmo ir praktinės filosofijos praktikos. Daug dėmesio bus skirta moralinių teorijų kritikai ir tyrimams, estetikos suvokimui ir kultūrinių industrijų kritikai.

Kitos kompetencijos

O be to! Greta specialybinių dalykų galėsi pasiimti ir kitų dalykų, pavyzdžiui, kiną, architektūrą, psichologiją, teisę, vadybą, retoriką, įvairių užsienio kalbų. Šie dalykai leis praplėsti Tavo asmeninį ir / ar profesinį akiratį, o gal paskatins derinti tai, kas, regis, nesuderinama, ir tuo tapsi unikalus, baigęs bakalauro studijas! Filosofijos studentai aktyviai dalyvauja įvairiose „akcionizmo“ socialinėse praktikose, kartu su visuomeniniais judėjimais, įvairių menininkų namų, galerijų, muziejų veikloje, studentiškuose klubuose, naudojasi Academia cum laude galimybėmis kuriant išskirtinę, asmeninę savo studijų programą.

Laukiame Tavęs Filosofijos ir politinės kritikos studijose!

Daugiau apie PRIĖMIMO SĄLYGAS, programoje STUDIJUOJAMUS DALYKUS, studijų APLINKĄ

Bakalauro programa Filosofija ir politine kritika